27 kristna kyrkor skriver ett öppet brev till regeringen

21 mars 2011

Inrikes, Nyheter

Nu får inte fler enskilda och familjer drabbas av ekonomisk och social undergång. Det skriver Sveriges Kristna Råds styrelse i ett öppet brev till regeringen om de utförsäkrades situation.

Annandag påsk, måndag 25 april, kulminerar Påskuppropet för dem som drabbats av alliansens försämringar av sjukförsäkring och arbetslöshetsersättning.
Sveriges Kristnas råds, SKR:s styrelse, har undertecknat ett öppet brev till regeringen där de kräver följande förändringar i sjukförsäkringssystemet:
s Svårt sjuka människor måste kunna få sin sjukpenning förlängd utan att behöva ge sig ut och söka jobb under sin sjukskrivning.
s människor ska inte ställas utanför alla försörjningsmöjligheter därför att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör olika bedömningar av deras arbetsförmåga – gemensamma bedömningar, giltiga och gällande i både systemen, måste göras.
s för människor som inte längre bedöms ha rätt till sjukersättning eller arbetslöshetsersättning måste det finnas en möjlighet att få försörjningsstöd från socialtjänsten även om man exempelvis äger den bostad man bor i.
s människor ska inte behöva säga upp en trygg anställning eller gå ut i arbetslöshet på grund av att de nått en tidsgräns i sjukförsäkringen.

Handling krävs
Sveriges Kristna Råds styrelse tar också i sitt uttalande fasta på den rörelse som skapats av initiativtagarna till Påskuppropet;
”Vi är glada och stolta över att diakoner och andra socialt engagerade människor i våra kyrkor gör sina röster hörda och också är beredda att tala för dem vars röster inte når ut eller slår igenom. I mötet mellan enskilda människor har vi alla ett personligt ansvar för varandra. Att möta medmänniskor i kriser och svårigheter innebär en kallelse att handla och det finns det. Gud vare lov, många som gör, skriver SKR:s styrelse.
Vänsterpartiets talesperson i sjukförsäkringsfrågor Wiwi-Anne Johansson välkomnar i ett pressmeddelande det öppna brevet.
– Det är glädjande att Sveriges kristna råd nu ansluter sig till kritiken mot sjukförsäkringsreformen. För var dag blir vi fler och fler som inte kan tiga om försämringarna av sjukförsäkringen och hur de drabbar människor. Det är hög tid att regeringen lyssnar.
– När trygghetssystemen urholkas vänder sig många människor till kyrkorna för att be om mat för dagen eller kläder till barnen. Det är en nödhjälp många av oss trodde hörde till historien men som nu har tvingats tillbaka. Samtidigt har de rikare blivit rikare, säger Wiwi-Anne Johansson.
Sveriges Kristna Råd har 27 medlemskyrkor bland lutherska, katolska, frikyrkliga och ortodoxa kyrkor i Sverige. Brevet till regeringen undertecknades av ärkebiskop Anders Wejryd, Svenska kyrkan, biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, arkimandrit Tikhon Lundell, Serbiska ortodoxa kyrkan och missionsföreståndare Karin Wiborn, Svenska Baptistsamfundet.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.