Ut i kriget, ungdomar

07 februari 2011

Kommentar, Nyheter

Vad stort sker, sker tyst, heter det. Vet inte hur många som har en aning vad som är på gång i det svenska försvaret. Men den allmänna värnplikten försvann, eller de rester som var kvar av den, första juli. Istället skulle värnplikten ersättas av ett system som kallas för ”frivillighet”. Men redan nu har det uppstått problem med denna övergång till en ”frivillig” elitarmé vars huvuduppgift i nuläget tycks vara att försvara USA:s strategiska intressen, inte att försvara Sverige.

Försvarsministern moderaten Sten Tolgfors som av stamanställda militärer går under öknamnet ”Tomhylsan” försäkrade på Folk och Försvars möte i Sälen för några veckor sedan att Sveriges beredskap var god, inte bara det, den var övergod.
Sju månader efter att den allmänna värnplikten försvann upptäcks det att nu saknas det soldater. Omkring 3 000 enligt uppgifter i media. Andra uppgifter talar om 2 500 soldater. De soldater, som enligt Försvarsmaktens budgetunderlag skulle ha anställts, har inte anställts.
För att råda bot på detta har ÖB slutit ett kontrakt med arbetsförmedlingen!

Uppgiften för förmedlingen är att tjäna som reklampelare för försvaret och direkt eller indirekt rekrytera kanonmat till det svenska försvaret.
Som bekant råder det massarbetslöshet i vårt land. Speciellt i åldersintervallet 18 till 24 år. Inom denna ungdomsgrupp finns en rätt försvarlig del som hoppat av gymnasiet, företrädesvis unga killar.
Detta har den 31-årige Johan Forssell, riksdagsman för Moderaterna och ledamot av försvarsutskottet, upptäckt.
”Försvaret vårt nya McDonalds – nu är värnplikten slopad – det ger nya möjligheter för Sveriges unga”, skriver denna djuping i en euforisk debattartikel i Aftonbladet 17 januari.
Vägen till pärleporten är öppnad – i flera bemärkelser – om man ska tro debattören som ser ”möjligheterna öppna sig”.
”Säg ungdomsarbetsgivare” och de flesta tänker säkert på McDonalds som sägs vara Sverige största. Mycket talar för att de snart får konkurrens av Försvarsmakten”, skriver Forssell.
Helt uppenbart är det enligt Forssell efter den beryktade Fas 3 dags att införa Fas 4 när det gäller rekryteringen till försvaret.

Forssell går så långt att han nu tror sig ha löst inte bara ungdomsarbetslöshetsfrågan. Utan konstaterar i samma andetag att om tjejerna får samma möjligheter som killar att bli yrkesmilitär ökar det ”vägen för jämställdhet, ökad mångfald och stärkt försvarsförmåga”.
Jösses tjejer, befrielsen är nära!
Den moderata valfriheten för arbetslösa ungdomar är tydligen att välja mellan att servera hamburgare eller bli hamburgare.
Vad som inte sägs rakt ut är att i och med värnpliktens avskaffande går Sverige nu även samma väg som USA på detta minerade område. De som kommer att rekryteras och mer eller mindre tvingas in i den nya elitarmén – eftersom alla andra dörrar är stängda – blir precis som i USA arbetslösa svenska ungdomar som av olika anledningar får det ”hedersamma” uppdraget att malas till köttfärs i exempelvis Afghanistan eller något annat USA-lett krigsäventyr framöver.
Detta tål inte och får inte sägas offentligt av makten.
Utan den är tvungen att dölja vad det egentligen handlar om genom att linda in saken i ett lullande och lallande från Johan Forssell om ”att man kan lära sig mycket i det militära som det går att ha användning för senare i livet”.
Han glömde att lägga till om man lever.
Så varning alla arbetslösa ungdomar.
Tomhylsans magasin är laddat med skarpa skott.
Riktade mot er.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.