NPA kongress: vänster- enhet eller eget partibygge?

21 februari 2011

Nyheter, Reportage, Utrikes

Svårt och komplicerat. Så sammanfattar ledningen läget efter Nouveau Parti Anticapitaliste, NPA:s kongress som hölls i helgen i Montreuil utanför Paris. Som vi skrev i förra numret av Internationalen var det ett parti med stärkt självförtroende som samlades till sin första kongress sedan bildandet för två år sedan.

Uppsvinget i den sociala kampen i höstas och de revolutionära resningarna i Nordafrika har gjutit nytt mod i partiets medlemmar som spelat en viktig roll i solidaritetsarbetet. Partiets talesperson Olivier Besancenot gjorde ett uppmärksammat besök i Tunisien. Miljontals fransmän och invandrare med rötter i dessa områden – och den franska regeringens och företags nära förbindelser med de korrupta regimerna – gör att den nordafrikanska revolutionen omedelbart får återverkningar också i Frankrike .
Men den andra sidan av att vara väl rotad i kampen visade sig i att de vägval som den franska vänstern står inför också skar rakt in i partiet. Den fråga som media och andra vänstergrupper framför allt krävde svar på var hur NPA ställer sig till en gemensam vänsterkandidat i presidentvalet 2012. Parti de Gauche, som bildades ungefär samtidigt som NPA, driver hårt att vänstern, inklusive NPA och kommunistpartiet, ska ena sig bakom dess partiledare Mélenchon.
Inställningen till denna fråga reflekteras tydligt i de tre huvudtendenser som utkristalliserats inför kongressen. Den ”unitära” riktningen förspråkade en uppslutning i en gemensam vänsterfront. En tendens som ville markera partiets ”revolutionära identitet” ställde sig kallsinnig till ett sådant samarbete och ville koncentrera sig på att bygga partiet tillsammans med de sociala rörelserna och helst hitta en presidentkandidat från dessa.

Skeptisk
Dessa tendenser hade vardera stöd av en dryg fjärdedel av delegaterna på kongressen.
Den tredje, största, tendensen, var också skeptisk till att stödja vänsterfronten. Orsaken är inte minst att såväl kommunisterna som Parti de Gauche vill använda vänsterfronten som en hävstång för att själva kunna skaffa sig poster i en kommande regering tillsammans med socialistpartiet. Att låta NPA:s röster bli en bricka i detta spel ter sig inte särskilt aptitligt.
I dagsläget lutar denna tendens åt att försöka förmå partiets stora dragplåster Besancenot att ställa upp i ett tredje presidentval. Trots NPA:s tillbakagång får han och Mélenchon ungefär lika stort stöd i opinionsundersökningarna, mellan 5 och 7 procent. Problemet – och det som gjort kongressen så komplicerad – är emellertid att inte heller denna tendens hade egen majoritet på kongressen, den hade stöd av 42 procent av delegaterna.
Det betyder att ledningen under den kommande kongressperioden saknar en tydlig plattform. Man har heller ännu inte utsett något nytt språkrör; den posten vill nu Besancenot lämna. Detta är ingen katastrof för en politisk strömning som traditionellt bejakar mångfald, men det komplicerar naturligtvis den politiska nytändning som måste fortsätta. Vissa inom gruppen som förespråkar en vänstersamling inför valen kommer att lämna NPA.
Men partiet är fortfarande en av de ledande vänsterkrafterna i Frankrike med 5 000 medlemmar och en unik erfarenhet av politisk kamp och arbete i sociala rörelser. NPA kommer att fortsätta att spela en nyckelroll i fransk radikal politik.
Kjell Östberg

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.