Löneskillnaderna ökar – statsministern förnekar

13 februari 2011

Inrikes, Nyheter

41 industriarbetarlöner.
Det är vad en genomsnittlig verkställande direktör i de 50 största bolagen i Sverige tjänar.
Det framgår av en ny LO-rapport som kom ut i början i veckan.

Statsminister Reinfeldt har tagit för vana att hävda att alla rapporter om ökad nyfattigdom, fler fattiga barn, eller övergripande klasskillnader har fel. Allt detta har inte ökat under alliansens regeringsinnehav. Likaså har han med eftertryck slagit fast att inkomstskillnaderna inte ökat sedan 2006.
Nu kommer en ny rapport. Avsändare LO. Den handlar om löneskillnader.
I en debattartikel i Dagens Nyheter undertecknad av två LO-ekonomer och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin sammanfattas den nya rapporten om inkomstskillnaderna i landet med följande rader:
”Den övergripande bilden är tydlig. Mellan 1950 och 1980 minskade skillnaden mellan makteliten och industriarbetarna. År 1950 var maktelitens genomsnittliga inkomst 11 industriarbetarlöner. År 1980 hade makteliten en inkomst på 5 industriarbetarlöner. Under de senaste 30 åren har klyftorna mellan elitens och industriarbetarnas löner ökat dramatiskt. 2007 är så långt toppåret för maktelitens relativa inkomst. Det är viktigt att det inom makteliten finns stora skillnader. Den ekonomiska eliten, de verkställande direktörerna i de 50 största bolagen i Sverige, står i en klass för sig. Denna grupp hade 2009 en genomsnittlig inkomst före skatt på 12,2 miljoner kronor, motsvarande 41 industriarbetarlöner. Den gruppen är också speciell i bemärkelsen att den relativa inkomsten är väsentlig högre än 1950, då den motsvarade 26 industriarbetarlöner och flerdubbelt högre än 1980, då den var nere i nio industriarbetarlöner”.

Gapet ökar
Wanja Lundby-Wedin och de två LO-ekonomerna slår fast att det aldrig varit så tacksamt att vara chef i det svenska näringslivet som under slutet av 2000-talets första decennium.
Ett intressant faktum är att löneskillnaderna har ökat sedan 1980. Under denna period har Sverige i första hand haft socialdemokratiskt regeringsinnehav, med undantag av 1991-1994 och nu sedan 2006. Helt uppenbart spelar regeringsinnehavet ingen roll.
Att sedan alliansen avskaffat förmögenhetsskatten, tagit bort arvs- och gåvoskatten och infört en regressiv fastighetsbeskattning har givetvis gjort att skillnaderna blivit ännu större.
Under hösten startar avtalsförhandlingarna. Först ut på plan är industriförbunden. Har de inte haft argument förut för att slåss för i första hand tryggade reallöner och i andra hand för rejäla lönelyft så har LO-rapporten gett dem det i överflöd.
Not: Rapporten i sin helhet återfinns på LO:s hemsida, www.lo.se
Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.