Jordbro vill rädda sin skola

14 februari 2011

Inrikes, Nyheter

Nu tar Jordbro i Haninge kommun kamp mot nedläggningspolitiken. Nätverket Uppror för Jordbros framtid vill först och främst rädda Jordbromalmsskolan, men också få till en upprustning som gör Jordbro till en bra plats att leva på.

Syftet med nätverket är att tvinga politikerna att lyssna på Jordbroborna. Det första stormötet, som hölls häromveckan, var välbesökt och onsdag denna vecka planerades en demonstration man framförallt kräver att avvecklingsplanerna för högstadieskolan i Jordbro stoppas.
– Det finns ett massivt motstånd emot att Jordbromalmsskolan skulle läggas ned och föräldrar, lärare och elever har bedrivit ett påverkansarbete som faktiskt gjort att några politiker börjat tveka, säger Mattias Bernhardsson som sitter i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
Rättviseparitet är en del av nätverket som också består av bland annat lärare, fritidspedagoger, personal från Lugna gatan, parkleken, moskén, X-cons (liknande Kris – Kriminellas revansch i samhället) samt nästan alla butiksägare i Jordbro centrum.

Kamp underifrån
Mattias Bernhardsson berättar att Jordbro av idag är väldigt nedgånget, barngrupperna i förskolan är bland de största i landet och det finns ett stort behov av trygghetsåtgärder:
– Det är gamla armaturer, dålig belysning och igenväxt längst gång- och cykelstråk. Man skiter helt enkelt i de områden där det bor vanliga löntagare.
För att få Jordbro på fötter behövs det kamp underifrån, menar Mattias Bernhardsson som tycker att det har varit ett väldigt bra deltagande i protesterna som till stor del gått ut på att uppvakta politikerna för att få dem att ändra åsikt.
– Framförallt lärarna har engagerat sig, de har varit kärnan i de här protesterna, säger han och påpekar också att det har varit en stor bredd bland dem som slutit upp.

Högerpolitiken slår hårt
Det är inte bara skolan som drabbas av högerns politik, enligt Mattias Bernhardsson, till exempel så har Vårdval Stockholm resulterat i att vårdcentralen förlorat tio anställda. Om högstadieskolan försvinner måste eleverna pressas in i andra redan överfulla klasser.
– Hela högerns politik slår mot förorten. Vi kommer inte vinna något genom att vädja till politikerna, säger Mattias Bernhardsson som menar att politikernas inställning bäst kan belysas genom det svar som den moderate ordföranden för socialnämnden i Haninge, Sven Gustavsson, gav på frågan om vad som kan göras för att motverka barnfattigdomen i Jordbro:
– Vi har tillräckligt mycket att göra.

Nya kampmetoder
Onsdag denna vecka, efter Internationalens pressläggning, får nätverket veta om de lyckats göra tillräckligt för att rädda Jordbromalmsskolan. Om det inte räcker kommer man att diskutera nya kampmetoder inför kommunfullmäktigemötet den sjunde mars. Kampanjen ska ros i land och politikerna kommer inte att lyssna om det inte finns en stor rörelse bakom kampen, säger Mattias Bernhardsson:
– Det finns en historia av segrar mot nedskärningspolitiken i Haninge som visar att det går att vinna mot högern – det handlar bara om att få med sig folk och få ut folk på gatorna.

Emma Lundström
emma@internationalen.se

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.