Greenpeace hoppas på förnybara energikällor

07 februari 2011

Miljö, Nyheter

Förnybart Europa 2050? Med rätt investeringar i ny infrastruktur, smarta elnät och förbättrad teknik, kan Europa få en energimix enbart bestående av förnybara energikällor redan 2050. Detta förklarar Greenpeace i en ny rapport, enligt tidningen Miljöaktuellt. Internationalen intervjuade Martina Krueger, Greenpeace Sverige.

En framtid med fler jobb och som samtidigt är miljömässigt hållbar, är det möjligt? Ja, det hävdar Greenpeace i sin nya rapport ”Battle of the grids” som visar på en heltäckande beräkning av hur kombinationen ny infrastruktur för elöverföring, smarta elnät och förbättrad teknik för kontroll över energiflöden kan få olika sorters förnybara energikällor att effektivare möta efterfrågan av energi.
Redan år 2050 skulle Europa kunna förlita sig helt på förnybar energi med hjälp av detta system, enligt Greenpeace. Genom att olika delar av Europa kopplas samman, så att ett tillfälligt överskott i ett EU-land enkelt skulle kunna överföras till länder med tillfälligt underskott, så skulle det enligt organisationen, finnas en ständig tillgång till energi.
Internationalen tog kontakt med Martina Krueger, nordisk klimatchef på Greenpeace.

Vad är syftet med rapporten Battle of the grids?
– Syftet med rapporten är att visa hur vi måste bygga ut förnybar el. Redan nu finns det situationer, till exempel i Tyskland, där den flexibla vinden stängs av under vissa tider för att det inte är tillräcklig med ’plats’ på nätet. Rapporten visar även att det är möjligt att nå en 100-procent förnybar framtid med hög energisäkerhet, även i extrema situationer under vintern. Rapporten är en del i en serie av publikationer under namnet Energy [R]evolution, som syftar på den nödvändiga energiomställningen globalt, regionalt och lokalt. För att skapa en ny energiframtid som även innebär en mängd nya jobb måste vi investera i rätt teknik.

Vad görs på regeringsnivå i EU-länderna för att uppnå ett förnybart Europa?
– EU-regeringen är inte riktigt där än. Vi har jobbat hårt och har varit framgångsrika i att skifta diskussionen från ’förnybart kan inte leverera’ via ”förnybar energi är tekniskt möjlig” men för dyrt, till dagens läge där i alla fall EU-kommissionen har insett att en energirevolution inte bara är nödvändig för att rädda klimatet men även en chans till att skapa nya gröna jobb. Nu på fredag kommer EU:s regeringschefer att diskutera frågan och ge en indikation om vilken vision de har för framtiden. Parallellt pågår just nu även planering för utbyggnaden av elnätet. Den processen vill vi gärna påverka så att vi kan nå en hållbar energiförsörjning som varken skadar klimatet eller är farlig och skapar avfall som vi inte vet hur vi ska ta hand om i 100 000 år.

Finns det inga risker med att EU-länderna knyts samman för hårt genom ett gemensamt energinät?
– I princip har EU-länderna redan nu ett gemensamt energinät, där elen transporteras kors och tvärs. Detta arbete med infrastrukturutbyggnad kommer även att fortgå i framtiden. Det som vi vill visa är vad man ska beakta så att det gynnar en grön energiframtid och undvika att kolkraftverk och kärnkraft står i vägen för förnybar energi. Grön energi kan leverera, och det gäller att kombinera de olika förnybara energikällorna och en smart och effektiv energianvändning på ett bra sätt.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.