”Samarbete mellan facket och miljörörelsen”

19 februari 2011

Inrikes, Miljö, Nyheter

”Tågtrafiken i vårt land har stora problem. För att Sverige skall fungera krävs att tågen skall fungera. Därför har vi tagit initiativ till Tågupproret”, skriver Tågupproret på sin hemsida.
– Speciellt roligt är samarbetet med fackförbundet Seko, säger Lars Igelnd en av initiativtagarna.

Det började som en namninsamling på nätet och en facebookgrupp och ”nu utmanar vi även folkrörelser och företag i Sverige att stödja initiativet,” skriver Tågupproret.
Nu genomför organisationen en kampanjvecka för att ytterligare sprida kunskap om ämnet. Internationalen intervjuade Lars Igeland, sakkunnig i frågan och kontaktperson från Miljöförbundet Jordens Vänner.
För några veckor sedan skrev vi här i Internationalen om kampanjen Tågupproret, som med hjälp av en namninsamling och kunskapsspridning vill förändra situationen för den svenska järnvägstrafiken.
Ulf Flodin, aktiv i Miljöförbundet Jordens Vänner, intervjuades i artikeln och han menar att kampanjen är ett länge efterlängtat samarbete mellan facket och miljörörelsen. Målet med kampanjen är att nio miljarder istället för sex ska gå till att underhålla järnvägen varje år. Ett annat krav är nyinvesteringar eftersom det är trångt på banorna. Järnvägsfrämjandet anser att det skulle behövas 30 miljarder i 15 års tid, vilket är ungefär en procent av BNP per år. För att nå målet med kampanjen måste den bli mer offensiv, menar Ulf Flodin. Fler namnunderskrifter, fler föredrag och flygblad behövs, menar han.
Den 19-27 februari genomför Tågupproret en kampanjvecka som man hoppas ska hjälpa till att sprida ännu mer kunskap om situationen för den svenska tågtrafiken. Internationalen kontaktade Lars Igeland, Miljöförbundet Jordens Vänner, som är en av initiativtagarna till kampanjen.

Vad är syftet med kampanjen?
– Det första syftet med kampanjen är att uppmärksamma att både järnvägsinvesteringar och underhåll är väldigt eftersatta, både av föregående regering och framförallt av den nuvarande. Samtidigt har trafiken bland resenärerna liksom godset på tåg ökat. Det andra är att visa på att det finns ett systemfel i trafiken i och med avregleringen av järnvägen. På grund av alla förseningar under vintern är det många som är upprörda. Anledningen till förseningarna är dels den hårda vintern, men också det faktum att det saknas resurser. För att ha en fungerande tågtrafik måste därför regeringen satsa mer på järnvägen.

Hur har det gått hittills och hur många har skrivit under namninsamlingen?
– Vi har varit i cirka åtta städer och samlat in namn. Här har vi fått ett stort gensvar, cirka 4 000 namn. Däremot är det inte så många som hittat till hemsidan. Nu har vi tryckt upp namnlistor som man kan beställa. Även olika folkrörelser kan gå med i kampanjen som sedan sprider informationen vidare till sina medlemmar. Speciellt roligt är samarbetet med fackförbundet Seko.

Vilken respons har ni fått från politikerna?
– Trafikutskottet har tackat nej till en uppvaktning där våra förslag skulle presenteras. Småpartierna i alliansen har gått ut i ett gemensamt uttalande om att det måste satsas mer på järnvägen. Detta är dock inte bara en ekonomisk fråga utan ett systemfel (det vill säga avregleringen av tågtrafiken.) Vårt mål är att påverka långsiktigt. Vi har även skrivit till regeringen om att få framföra våra ståndpunkter.

Vad händer härnäst?
– Vi kommer att lämna över namninsamlingen till regeringen inför vårbudgeten. Men vi kommer även efter detta att fortsätta samla namn. En tågturné ihop med Seko-avdelningar planeras till april. Under kampanjveckan planeras många aktiviteter i bland annat Malmö där vi kommer att samla in namnunderskrifter, och i Uppsala där det blir ett offentligt möte.

För att få veta mer och skriva under namninsamlingen, gå till: http://wordpress.didring.se/

Liza Ahland

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.