Torsken är hotad igen

31 januari 2011

Kommentar, Miljö, Nyheter

Sveriges borgerliga regering har tillsammans med EU beslutat att tillåta utökat fiske av torsk i Östersjön under 2011, efter rapporter om att den tidigare utrotningshotade fisken har börjat återhämta sig. Men experterna menar att torsken fortfarande är hotad och kritiserar beslutet.
Torsken är traditionellt en av de viktigaste kommersiella fiskarterna i Östersjön. Torsken är en stor fisk som brukar väga runt 25 kilo vilket innebär mycket kött och god vinst för fiskarna. Detta har i takt med att fisket industrialiserades och effektiviserades under 1900-talets andra hälft lett till överfiske i Östersjön. Den fisk som var en av våra vanligaste arter stod plötsligt inför risken att utrotas.
Därför antogs under 1970- och 80-talet fiskekvoter för att skydda torsken. Dessa kvoter har varierat från år till år beroende på beståndet av fisk. Under 1990-talet ansågs torsken ha återhämtat sig i Östersjön vilket ledde till att de kommersiella fiskerestriktionerna mildrades. Det fick till följd att torsken efter några år återigen stod inför utrotningshot, varefter hårdare kvoter infördes.
Nu visar det sig enligt rapporter bland annat från Internationella havsforskningsrådet (ICES) att torsken återigen har börjat återhämta sig i Östersjön, medan det på andra håll, som i Kattegatt, inte ser lika bra ut.

Höjda kvoterI december 2010 träffades EU:s fiske- och jordbruksministrar, inklusive den svenska ministern Eskil Erlandsson (C), för att komma överens om fiskekvoterna för Östersjön 2011, bland annat utifrån rapporterna från ICES. Eftersom torsken har börjat återhämta sig beslutades det att man ska höja fiskekvoterna med 15 procent i östra Östersjön och 6 procent väster om Bornholm. Samtidigt beslutade man att kvoten i Kattegatt skulle sänkas med 50 procent.
Alltså, i de områden där torsken har börjat återhämta sig ska större fiskefångst tillåtas, medan fisket ska vara hårdare reglerat i de områden där den fortfarande är hotad. Men betyder det att alla verkligen är överrens om att det är okej att öka torskfisket i Östersjön som EU har kommit fram till?
Sture Hansson, professor i sys-temekologi vid Stockholms Universitet, varnar för att historien kommer att upprepa sig.
– När torskbeståndet ökade i början på 1990-talet var politikerna snabba att tillåta ökade fiskekvoter, med följd att vi återigen fick en kollaps. Det är oerhört angeläget att detta misstag inte upprepas.
– Det största problemet för Östersjöns miljö och torsken är att EU:s gemensamma fiskepolitik ser fiske som en näringspolitisk fråga. EU:s fiskeministrar har många år satt kvoter som vida överstigit de vetenskapliga rekommendationerna, just därför att man låtit mycket kortsiktiga näringspolitiska hänsyn gå före miljön, menar han.

”Hårt ansatt torsk”
Också Naturskyddsföreningen är kritisk till EU:s torskfiskeregler för år 2011.
– Det är oerhört provocerande att fiskeministrarna fortfarande tar beslut som förvärrar situationen för den hårt ansatta torsken, säger föreningens generalsekreterare Svante Axelsson.
Han förklarar vidare att även om kvoterna i Kattegatt nu ska sänkas med 50 procent, så är det långt ifrån tillräckligt. I Kattegatt hade forskarna rekommenderat totalt fiskestopp från 2011 för att torsken ska ha någon chans att återhämta sig.
Dessutom är fiskekvoter inget pålitligt system för att reglera fisket enligt Naturskyddsföreningen, då över hälften av all den torsk som fångas slängs tillbaka död eftersom fiskarna inte har kvoter för fisken eller för att den är för liten.
Bara för att forskarnas rapporter visat att torsken i Östersjön har börjat återhämta sig, betyder det alltså inte att det är en uppmaning till att börja fiska och äta torsk igen, så som politikerna har valt att tolka det.
Per Leander
intis@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.