”Slavarbete i vår tid”- Rapport om människohandel i Sverige

16 januari 2011

Inrikes, Nyheter

Det går inte att leva på en lön på 16 kronor i timmen. Det går inte att arbeta 14 timmar om dygnet i 41 dagar i sträck. Det säger sig självt.
Ändå är det vad många människor tvingas göra i Sverige idag när lönsamheten tvingar ned humaniteten i skorna och det går att köpa och sälja människor.

”Slavarbete i vår tid” heter en rapport från Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik som kom i december. I den står att läsa att Sverige, i sällskap med Storbritannien, Finland och Italien, har störst problem med handel med människor för arbetskraftsexploatering – något som märks särskilt i byggbranschen.
Utredarna som skrivit rapporten har uttalat sig om att det handlar om organiserad internationell brottslighet och att de än så länge bara skrapat på ytan av ett mycket mer omfattande problem. Det ges även belägg för att finanskrisen lett till ökad handel och exploatering.
Byggnads ordförande Hans Tilly har i ett pressmeddelande sagt att regeringen är ansvarig för att utländska gästarbetare utnyttjas på svenska arbetsplatser. Han pekade på de nya regelverk för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU som regeringen införde för två år sedan. Följden av regelverket blir att utländska arbetstagare hamnar i en orimlig beroendeställning till sina arbetsgivare; exploateringen kan börja.
En annan orsak till problemet, enligt Hans Tilly, är Lavallagen eftersom den gör det svårare för facken att ingripa mot missförhållandena. I det tidigare nämnda pressmeddelandet uppmanar han migrationsministern och arbetsmarknadsministern att ändra lagen. Migrationsverket har tillsatt en samordnare för frågorna.
Emma Lundström
emma@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.