”Skriv på för bättre järnväg!”

31 januari 2011

Inrikes, Nyheter

Tågtrafiken i Sverige har behandlats styvmoderligt i många år. Det är lätt att skylla på SJ när man inte kommer dit man ska i tid. Men i själva verket ligger ansvaret hos regeringen, det menar i alla fall människorna bakom den pågående kampanjen Tågupproret som med namninsamling och kunskapsspridning vill förändra situationen.

Linköpingsbon Ulf Flodin är järnvägsfrämjare och aktiv i Miljöförbundet Jordens Vänner. Han har följt trafikpolitiken i närmare 30 års tid och är en av dem som arbetar med kampanjen, som han menar är ett länge efterlängtat samarbete mellan facket och miljörörelsen. Namninsamlingen har hunnit få 3 581 röster när vi når honom på telefon:
– Det är bra men vi behöver tio gånger så många för att få politiskt tryck i det hela. Ska vi nå målet får vi lägga på några kol.
Vad det handlar om, enligt Ulf Flodin, är att medvetandegöra folk så att de slutar skälla på SJ och ist-ället skäller på dem som är ytterst ansvariga, nämligen regeringen.
– De ger minst bidrag till underhåll räknat per kilometer järnväg i hela Västeuropa, hälften av medelvärdet, säger han.

Mer investeringar krävs
Målet med kampanjen är att nio miljarder istället för sex ska gå till att renovera järnvägen varje år. Siffrorna kommer från Trafikverket, påpekar Ulf Flodin som ser det som Tågupprorets uppgift att hjälpa Trafikverket att tala om hur det borde vara.
– Vi är deras ambassadörer gentemot riksdag och regering, eftersom vi inte riskerar att förlora jobbet. I den allmänna rapporteringen om järnvägen får man inte läsa de siffror som Trafikverket tagit fram. Folk är arga på SJ därför att de är oinformerade, säger han.
Ett annat krav är nyinvesteringar eftersom det är trångt på banorna. Till detta skulle det behövas 30 miljarder i 15 års tid, vilket är ungefär en procent av BNP per år.

Offensiv kampanj
För att nå målet med kampanjen måste den bli mer offensiv, menar Ulf Flodin. Fler namnunderskrifter, fler föredrag och flygblad. De vill också uppvakta riksdagens trafikutskott men har ännu inte fått något klartecken om när detta kan bli möjligt.
– Det viktigaste är att folk går in på vår hemsida och skriver på och uppmanar alla de känner att göra detsamma, säger Ulf Flodin och avslutar:
– Skriv på för en bättre järnväg!
Emma Lundström
emma@internationalen.se

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.