”Invandrad arbetskraft skräms till tystnad”

17 januari 2011

Inrikes, Nyheter

I oktober slog Hotell- och Restaurangfacket larm om att man i sin fackliga verksamhet allt oftare kommer i kontakt med människor som kommit till Sverige och utnyttjas av arbetsgivare.

Under mellandagarna kom så ett besked från regeringen att man gett Migrationsverket i uppdrag att redogöra för hur man som myndighet möter de arbetsgivare som missbrukar möjligheten till arbetskraftinvandring.
– Jag ser positivt till att regeringen visar vilja att göra någonting, tyvärr är deras åtgärd ett slag i luften, säger Ella Niia, förbundsordförande för Hotell- och Restaurangfacket, på förbundets hemsida.
– De människor vi möter ute på arbetsplatserna, som många gånger utnyttjas å det grövsta av sina arbetsgivare, är fullständigt livrädda för att bli av med sitt arbete och därmed sin legala rätt att vistas i Sverige. Så länge rätten för dessa människor att bo och arbeta i Sverige är knuten till arbetsgivare kommer de aldrig att våga protestera – och de oseriösa arbetsgivarna kan fortsätta med sin verksamhet, säger Ella Niia.
KP

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.