Moderaterna, Boultbee och pengarna

06 december 2010

Inrikes, Kommentar

Moderaterna vägrar envist att redovisa från vilka de får sina stora ekonomiska bidrag. Inte mycket öppenhet här från ett parti som kallar sig ”det nya arbetarpartiet”, och som under många år kritiserat LO för att de gödslar det socialdemokratiska partiet med medlemmarnas pengar. Helt uppenbart tål inte moderaterna en öppen redovisning. Förklaringen till denna mörkläggning av donatorerna är förmodligen mycket enkel.

En inte alltför djärv gissning är att ett offentliggörande av det moderata bidragsberoendet skulle ge myten om det ”nya arbetarpartiet” en ordentlig knäck. För pengarna som strömmar in till partiet kommer förmodligen inte från en långtidssjukskriven som drabbats av den moderata stupstocken i sjukförsäkringen. Ej heller från någon som tvingats lämna a-kassan efter chockhöjningen av avgifterna.
Bidragen kommer från helt andra grupper. Välbeställda, överklass, direktörsSverige.
Därav Reinfeldts tystnad som blir allt mer talande.
När vi ändå är inne på den moderata affärsverksamheten så är det svårt att undvika den brittiska fastighetsjätten Boultbee. För det var så här att för tre år sedan sålde det moderatstyrda Stockholm tio köpcentrum till fastighetsjätten. En affär som gav staden 10,4 miljarder kronor. Affären genomfördes trots att en rad andra städer varnade för fastighetsjätten som hade ett mycket skamfilat rykte. Varningen togs det ingen notis om. Boultbees referenser kollades aldrig. Detta eftersom Stockholmsmoderaternas blåa khmerer är besatta av att sälja all offentlig och gemensam egendom som rör sig och till vem som helst.
Så gick det som det gick.
Inget underhåll av de befintliga lokalerna. Rekordhöga hyror. Svenska Dagbladet uppger att det ligger 378 hyrestvister hos Hyresnämnden och 74 ärenden hos tingsrätterna. Boultbees affärsidé är som i många andra privata ”bilhandlarfirmor” att inte dra på sig några som helst utgifter, och som i det här fallet chockhöja hyrorna för att skapa högsta möjliga vinst åt ägarna.

I detta nu pågår en tvist mellan staden och Boultbee om vem som har ansvaret för att rusta upp galleriorna. Staden, det vill säga moderaterna, hävdar att ansvaret faller på Boultbee och Boultbee det motsatta.
– Jag beklagar att den anbudsgivare vi gav uppdraget inte har skött sitt uppdrag, säger det dåvarande finansborgarrådet Kristina Axén Olin. Ja det kan man ju göra. Men lik förbenat höjs hyrorna, likaså fortsätter det gradvisa förfallet av galleriorna.
Med missnöjda butiksägare, med andra som tvingas att klappa igen på grund av hyrorna. Med missnöjda konsumenter…
Moderat affärsverksamhet i praktisk handling.

En fråga kvarstår dock. Vad hände med de tio miljarderna kronor som staden fick för försäljningen? Hamnade de kanske i stadens skolor, dagis, äldrevård? Eller råkade det bli mer härliga skattesänkningar? Stockholm har definitivt inget underskott i kassan.
Det kräver som i mycket annat en öppen redovisning av den moderata affärsverksamheten eftersom försäljningen för tre år sedan var utförsäljning av stadens gemensamma tillgångar.
Någon redovisning lär inte komma. Utan precis som med de hemliga partibidragen tål inte moderaterna en öppen redovisning av sina affärer eller bidrag.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.