Jonas Sjöstedt (V) ställer frågor till ministern

06 december 2010

Inrikes, Nyheter

Utrikesminister Carl Bildt har som bekant suttit i styrelsen för Lundin Oil under tiden för bolagets oljeutvinning i det krigshärjade Sudan. Riksdagsledamoten från Västerbotten, Jonas Sjöstedt (V), har lämnat in en interpellation till Carl Bildt där han vill ha svar på om Bildt är beredd att utreda Lundin Oils brott.

– Undersökningar uppskattar att 12 000 personer har dödats eller avlidit av hunger eller konfliktrelaterade sjukdomar där oljeutvinningen pågår. FN:s specielle rapportör för mänskliga rättigheter i Sudan har konstaterat att människor fördrivs från sina hem. 20 000 personer har fördrivits permanent, säger Jonas Sjöstedt i ett pressmeddelande där han ställer tre frågor till Carl Bildt och regeringen.
– Jag undrar vad Carl Bildt har att säga om det här? Vad är regeringen beredd att göra för att få till stånd en oberoende utredning om Lundin Oils koppling till krigen och de brott mot krigens lagar och mänskliga rättigheter som orsakats av oljeutvinningen? Hur vill regeringen förebygga att svenska företag i framtiden medverkar till kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter, frågar sig Jonas Sjöstedt.
Jonas Sjöstedt fick inga svar på sina frågor. Carl Bildt vägrade.

KP

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.