Ingen kris för direktörerna

06 december 2010

Inrikes, Nyheter

8,5 miljoner kronor var genomsnittslönen för de verkställande direktörerna i de 100 största svenska företagen 2009.
En lön på 8,5 miljoner var 31 gånger så mycket som vad en genomsnittlig industriarbetare tjänade under samma år.

En arbetslöshet på nära 10 procent. Krisavtal med direkta sänkningar av industriarbetarnas löner. Det påverkade inte nämnvärt lönerna för vd:arna vid de 100 största företagen i Sverige. Det framgår av en sammanställning som LO-tidningen utfört.
8,5 miljoner kronor var den genomsnittliga årslönen för direktörerna under 2009. Dessutom tickade bonusbomberna på i stort sett som vanligt trots att krisen inom industrin var djup och omfattande. Omkring 160 miljoner delades ut i de hundra företagen under 2009. Ändå är siffran, enligt LO-tidningen, i underkant eftersom 18 av de 100 företagen väljer att mörka om utbetalningarna av bonus.
Direktörslönerna motsvarar 31 genomsnittliga industriarbetarlöner, och skillnaderna har i stort sett ökat stadigt sedan femtio- och sextiotalet.

Konkurrensen smittar
– Den internationella konkurrensen och globaliseringen har smittat av sig på lönesättningen i Sverige. Idag hänvisar direktörerna till internationella löner när de vill öka sina inkomster. Men är dagens företagsledare så mycket bättre än på 1950- och 1960-talet, frågar sig Åsa Löfström, docent i nationalekonomi vid Umeå Universitet i en kommentar till LO-Tidningens uppgifter. Samtidigt påpekar hon att ”affärslivets lönekultur har smittat av sig på resten av samhället, till statliga myndigheter, politiker och mellanchefer”.

KP

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.