Fascism, sjukhusmat och vänsterns framtid

06 december 2010

Nyheter, Reportage

Det må blåsa högervindar men någon motsvarighet till Socialistiskt Forum kommer högern inte i närheten av. Årets Socialistiska Forum på ABF-huset i Stockholm var fyllt till brädden av intressanta seminarier och föreläsningar. Och besökarna fyllde ABF-huset till brädden likaså.

Det blir som alltid lika frustrerande för oss besökare. Man tvingas välja bort så många intressanta ämnen eftersom så många seminarier hålls samtidigt. Klockan 10 på lördag morgon rivstartade man med 12 föreläsningar. 11 måste alltså väljas bort. Många salar blev smockfulla och vid flera tillfällen fick alla som ville lyssna helt enkelt inte rum. Själv kom jag inte in på seminariet om ”Tillväxten och Jordens framtid”. I panelen satt Göran Greider (socialdemokratisk ledarskribent på Dalademokraten), Rikard Warlenius (f.d. journalist på Internationalen och f d chefredaktör på Arbetaren) och den facklige aktivisten och SP-aren från Volvo Torslanda i Göteborg, Lars Henriksson.
Men de föreläsningar och diskussionsmöten jag hann med var mycket givande. Jonathan Leman från det antirasistiska Expo höll en mycket intressant föreläsning om den svenska rasismens och fascismens historia.
”Den bruna tråden – från tyskvänner till Sverigedemokrater” var mötesrubriken. Mycket fakta och intressanta frågeställningar.

”Två månader efter valet – vad gör socialister nu?” var rubriken på det diskussionsmöte som tidningen Internationalen anordnade.
Håkan Blomqvist och Kjell Pettersson pekade på det allvarliga läget med en socialdemokratisk politisk och facklig ledning som i princip tappat all förmåga att svara upp mot kapitalets offensiv. Men de pekade också på att kritisk opposition finns och på nödvändigheten av att mötas över organisations- och partigränser. Salen var smockfylld och det speglar måhända att många ställer sej frågan vad vi kan göra tillsammans. Tiden på detta diskussionsmöte var naturligtvis alltför knapp, men säkert väcktes många tankar.

Lika mycket folk var det inte på ”Upp till kamp mot sjukhusmaten” där Camilla Sparring presenterade sin bok Matupproret och beskrev hur livsmedelsindustrin tagit över och utarmat maten på sjukhus, vårdinrättningar och skolor. Ilija Batljan, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd i Stockholm, kunde också berätta om de katastrofala följderna av marknadsreformerna i den offentliga sektorn. Hans förklaring var att när många sjukhuskök skulle moderniseras under 90-talet drog sej räknenissarna för de nödvändiga investeringarna och valde istället att lägga ut mattillverkningen på privata företag. Det skulle bli billigare, var argumentationen.
Svaret är att det blev oerhört dyrt. Stockholms landstings kontrakt med Sodexo uppgår till 6 miljarder kronor och landstinget betalar upp till 110 kronor per portion! För mat som kanske kostar 20 kronor att producera och vars kvalitet enligt Camilla Sparring och Ilija Batljan är mycket låg. Flera i publiken arbetade inom hemtjänst och åldringsvård och kunde vittna om de förfärliga konsekvenserna av politiken att skala ner den offentliga sektorn. En kvinna berättade hur hon och hennes arbetskamrater fick till uppgift att springa över gatan och köpa findusförpackningar till patienterna.

Som det kanske framgått av denna lilla rapport från årets Socialistiska Forum så handlar det om ett Forum med mycket stor spännvidd. Högern kan inte presentera ett levande och vibrerande skolnings- och diskussionsforum av detta slag. Aldrig! Så mitt i högervinden bör vi kanske känna en fläkt av optimism.

Peter Widén

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.