En studie av överklassens dyra liv och leverne

13 december 2010

Böcker, Kultur

Den nya överklassen. , En bok om Sveriges ekonomiska elit, Bengt Ericson, Förlag: Fischer & Co (2010)

Bilden av Sverige har länge varit att det är ett av de ekonomiskt och socialt jämlikaste i västvärlden. Glöm det.
Om man bortser ifrån alla vad man skulle kunna kalla fiktiva förmögenheter som beror på att man sitter på en fastighet som för tillfället värderas till en miljon eller så på fastighetsmarknaden men som inte ens räcker till att betala en enrummare i Stockholms innerstad om man säljer den, och istället tittar på folks finansiella tillgångar så blir bilden raskt annorlunda.
Enligt en beräkning från 2007 gjord av nationalekonomerna Jesper Roine och Daniel Waldenström, som båda är knutna till Institutet för näringslivsforskning, kontrollerar den rikaste procenten av befolkningen 32 procent av den samlade förmögenheten – vilket är en radikal ökning jämfört med Statistiska Centralbyråns tidigare beräkning som kom fram till att den rikaste procenten av Sveriges befolkning förfogade över 19-20 procent av de privata förmögenheterna.

Men de båda forskarna har även lagt fram ett ”maxalternativ” som innefattar alla tillgångar hos svenskar som är bosatta i utlandet, som exempelvis IKEA:s Ingvar Kamprad. Deras ”maxalternativ” visade att den rikaste procenten av befolkningen förfogade över totalt 40 procent av den samlade förmögenheten eller 2 700 miljarder kronor!
Det är en förmögenhetskoncentration som är större än i kapitalismens förlovade land, USA.
Det faktiska antalet superrika räknat i finansiella tillgångar är för övrigt inte många, 2008 uppgick antalet svenska miljardärer till 291 stycken.
Som kontrast förfogar mer än två miljoner människor i det här landet inte över några finansiella tillgångar alls, ytterligare en knapp miljon förfogar över ett sparkapital på högst 9 000, och ytterligare två miljoner har ett sparande som uppgår till mellan 10 000 och 24 000 kr (vilket motsvarar ungefär en halv till en hel månadslön för en grundskollärare) För miljoner människor i Sverige fördubblas deras finansiella tillgångar en dag i månaden – när de får lön. Men nästan omedelbart börjar kassan krympa.
Kort sagt, miljoner människor i Sverige har inga ekonomiska reserver att tala om.

Den som berättar detta är ekonomijournalisten Bengt Ericson i Den nya överklassen. En bok om Sveriges nya elit.
I vad som närmast liknar en populärt hållen etnografisk studie tar oss Ericson, som tidigare bland annat varit chefredaktör för Veckans affärer, på en guidad tur genom ett rikemansland där pengar och position är av avgörande betydelse.
Det är ett land och en kultur som uppenbart fascinerar Ericson och samtidigt fyller honom med kluvna känslor. Å ena sidan imponeras han av de ”self-made”-rikingarna som EF-miljardären Bertil Hult, samtidigt som han å andra sidan känner olust inför vad han betraktar som den hänsynslöst giriga baksidan.
I en talande fotnot citerar han Gustav Douglas, som 2009 var god för mer än 10 miljarder, om mentaliteten hos de superrika: ”Det fungerar som ett hajstim; du simmar med de andra hajarna och är en kompis liksom. Man har kul tillsammans, äter upp en och annan firre som kommer i vattnet, och simmar vidare. Men sen råkar nån skada en och det rinner blod, och då märker man att dom där djävla kompisarna börjar äta upp en själv istället.”

Ericson är förvisso inte någon socialist och vill med sin bok bland annat varna för att girigheten leder till att till att den kapitalistiska samhällsordningens legitimitet ”håller på att vittra sönder” och hoppas inte minst på att ”den ekonomiska elitens egen självbevarelsedrift” skall vara stark nog att hålla girigheten i styr och återställa förtroendet för det ”samhällskontrakt” mellan dem däruppe och vi härnere som det kapitalistiska samhället enligt hans mening vilar på.
Men man behöver knappast dela hans fromma förhoppningar för att konstatera att Ericson har skrivit en bok som formar sig till en mycket läsvärd studie av överklassens dyra liv och leverne.

Anders Hagström
intis@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.