Systembolaget hotat?

01 november 2010

Inrikes, Nyheter

I sitt valmanifest förklarade Alliansen sig vilja värna om Systembolaget. Men samtidigt vill man bryta monopolet på alkoholförsäljning genom att öppna upp för gårdsförsäljning. IOGT-NTO menar att det kommer innebära slutet för Systembolaget efter EU-dom.

De fyra första åren med alliansregeringen kännetecknades av utförsäljningar och privatisering av verksamheter som tidigare varit under statligt monopol. Ett tydligt exempel är apoteksverksamheten som nu är konkurrensutsatt, vilket dessutom föregicks av att handeln med receptfria läkemedel släpptes fri. Frågan är vad som kommer att hända med Systembolaget under de kommande fyra åren.
Traditionellt är Moderaterna av marknadsliberala skäl motståndare till Systembolagets monopol på alkoholförsäljning, men än så länge säger man sig inte vilja avveckla Systemet. Däremot har Alliansen bedrivit en politik för uppluckring av den strikta svenska alkohollagstiftningen. Med regeringens egna ord har man ”moderniserat” lagstiftningen genom att utöka serveringstillståndet, och beviljat längre öppettider för flera krogar.
Alliansen har nu också börjat förbereda möjligheten till gårdsförsäljning, det vill säga att alkoholproducenter ska få sälja sina produkter direkt på tillverkningsstället, främst vingårdar, något som Centerpartiets Maud Olofsson starkt förespråkar.

Början på slutet
Men nykterhetsorganisationen IOGT-NTO varnar för att gårdsförsäljning blir början på slutet för Systembolaget. Enligt organisationens ordförande Anna Carlstedt kommer det att resultera i att Sverige ställs inför EU-domstolen, och att monopolet avskaffas.
– Systembolaget kommer inte att försvinna direkt när vi inför gårdsförsäljning. Däremot kommer vi att dras inför domstol och därmed riskera hela vårt alkoholpolitiska system, menar Carlstedt. Hon tror att om gårdsförsäljning införs kommer EU att slå fast att 1997 års överenskommelse mellan Sverige och EU om bevarandet av det svenska statliga monopolet för försäljning inte längre gäller, och att EU därför kommer kräva att fri konkurrens ska råda.
Överenskommelsen säger nämligen att Systembolaget inte får favorisera svenskproducerade drycker, men gårdsförsäljning skulle innebära att just svenskt vin gynnas, vilket bryter mot EU:s konkurrenslagar. Resultatet kan inte bli annat än att EU-domstolen slår fast att alkoholförsäljningen måste släppas fri i hela Sverige, spår IOGT-NTO.
Just nu pågår en statlig utredning om möjligheterna till gårdsförsäljning på initiativ av regeringen, varefter en ny lag väntas i början av nästa år. Officiellt finns alltså inga planer på att avskaffa Systembolaget. Men Alliansen ser ut att föra en politik som leder i den riktningen.

Per Leander
intis@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.