Storbritanniens tuffaste budget i modern tid

01 november 2010

Nyheter, Utrikes

Den brittiska koalitionsregeringen vill skära ner på välfärden för att rädda landets ekonomi. Med ett sparkrav på 800 miljarder i den offentliga sektorn går man hårdare fram än både Thatcher och Blair. Minst en halv miljon britter kommer att förlora sina jobb.

– Varsel är oundvikliga när regeringen har slut på pengar, sa finansminister George Osborne i The Independent och syftade på de ökande skulderna under det senaste decenniets labourstyre.
För att få ordning på finanserna vill man nu skära ner den offentliga sektorn med motsvarande 800 miljarder kronor de kommande fyra åren. De områden som främst berörs är vård och omsorg, polis, tullverksamhet och försvar. En stor del av besparingarna ligger i de 490 000 offentliga tjänster som försvinner.
Kulturen är ytterligare ett område som drabbas när de statliga anslagen minskas med 40 procent. Men regeringen poängterar att den fria entrén till museer blir kvar.

”Ruinens brant”
När koalitionsregeringen i förra veckan presenterade sin första budget var budskapet att de historiskt hårda besparingsåtgärderna är nödvändiga för en nation som befinner sig på ruinens brant. Detta trots att liberaldemokraterna så sent som i våras gick till val med att man motsatte sig nedskärningar.
Labourpartiets skuggfinansminister Alan Johnson menade i ett uttalande i The Independent att det svåra ekonomiska läget i själva verket passar den konservativa delen av regeringen och deras syften väl.
– Vi har sett hur man välkomnar de hårdaste nedskärningarna i modern tid. För vissa konservativa medlemmar är förändringar av det här slaget målet med ideologin. Det är anledningen till att de sökt sig till politiken från början.
Även från fackligt håll höjs röster mot regeringens sätt att dra ideologiska växlar på den ekonomiska situationen. Chris Baugh, vice generalsekreterare i statstjänstemannaförbundet PCS, sa i ST-press att regeringen använder budgetunderskottet som förevändning för att ge sig på allt som arbetarrörelsen lyckats uppnå. Han menade också att koalitionsregeringen går hårdare fram än både Thatcher och Blair någonsin vågade.
– Attacken på den offentliga sektorn är den värsta sedan 1920-talet. Att genomföra besparingarna är att ignorera lärdomar från 1930-talet och riskera att Storbritannien går in i en djupare lågkonjunktur, sa Chris Baugh till ST press.

Unga drabbas
Brendan Barber, generalsekreterare i den brittiska motsvarigheten till handelsanställdas förbund, Trades Union Congress, sa nyligen i The Guardian att George Osbornes budget fokuserar för mycket på landets skulder.
– Stora akuta nedskärningar är inte nödvändiga. Det borde vara ganska enkelt att komma till rätta med budgetunderskottet eftersom statsskulden löper på lång tid.
Brendan Barber menade också att de felaktiga ekonomiska bedömningar budgeten är baserad på kommer att slå mot socialt utsatta grupper.
– Ungdomar är en av de grupper som kommer att drabbas hårdast när det blir kärvare på arbetsmarknaden. Redan idag är en miljon unga arbetslösa. Nedskärningarna inom den offentliga sektorn kommer också att slå hårt mot de hushåll med låg och medelstor inkomst som är beroende av bidrag.
Det faktum att regeringen redan i budgetförslaget går ut med uppgiften att en halv miljon britter kommer att förlora sina jobb antyder att siffran i slutänden kan bli högre. Enligt ST press befarar statstjänstemannaförbundet PCS att lika många jobb kan gå förlorade inom den privata sektorn.
I reda pengar ska kostnaderna för Storbritanniens välfärd i form av bidrag och ersättningar minskas med motsvarande 200 miljarder kronor, enligt GP. Man kan inte annat än undra vad de hundratusentals britter som beräknas bli arbetslösa ska leva på.

Adam Fredholm
intis@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.