Socialister och kampen mot SD-rasismen

23 november 2010

Debatt, Nyheter

Anders Hagströms artikel ”Hur slår man undan grunden för SD?” (Internationalen 29 oktober, nr 43) besvarar tyvärr inte rubrikens fråga.
Socialister måste utgå från verkliga erfarenheter. Och sådana finns, både i Sverige och runt om i Europa. Det egentligen enda konkreta förslaget i Anders Hagströms (AH) artikel är att Sverigedemokrater inte ska uteslutas ur facket. Då blir frågan förstås – när har den linjen funkat för att stoppa rasister?
Att skriva om hur SD ska stoppas utan att ens nämna att närmare 20 000 demonstrerade dagen efter valet och många ytterligare i senare protester är att grovt missa den konkreta situationen just nu. Protesterna visade potentialen för en ny antirasistisk rörelse, särskilt bland ungdomar. För socialister är utmaningen att knyta antirasismen till kamp mot rasismens grogrund, de nyliberala klyftorna och det kapitalistiska systemet.

Det finns flera faror med SD:
1. Att SD får sätta den politiska dagordningen. Det är vad som hänt i Danmark, där ”utlänningspolitiken” är ett dominerande tema i media. Alla partier utom Enhedslistan har hakat på.
2. Att våldsamma nazistgrupper ser SD:s ökade röstetal som en uppmuntran. Och det motsatta, att aktiva antirasister börjar tro att ”alla andra” är rasister som inte går att påverka.
3. Att rasismen, utpekandet av syndabockar, blir ett hinder för kamp. Gemensam kamp från alla arbetare, oavsett ursprungsland, är en förutsättning för att stoppa högerpolitik och nyliberalism – och det avgörande för att underminera rasismen. Strejker som Kommunal 2003, Lagena 2009 och nu i än högre grad massrörelsen i Frankrike marginaliserar rasistiska och högerextrema partier.
Anders Hagström (AH) fäster stor vikt vid frågan om hur SD ska definieras. Han har rätt i att SD inte är ett fascistiskt parti. Men han tvekar även om det kan kallas rasistiskt eller högerextremt – och stannar för att SD är ett ”nationalistiskt populistparti”.
Jag håller med om att inte alla SD-väljare är uttalade rasister. Samtidigt – det fåtal aktiva SD:are som vi i Rättvisepartiet Socialisterna träffade under valkampanjen var alla helt fokuserade på hur invandringen ska stoppas och hur utlandsfödda inom landet ska ha sämre villkor än ”svenskar”, om inte utvisas.
SD är långt ifrån rensat från rasism. Dess principprogram säger att ”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen.” (läs mer om detta på http://offensiv.socialisterna.org/sv/885/analys/5181/?tpl=118).
Den här sortens partier måste analyseras konkret. Sverigedemokraterna startade som nazister men är idag ett rasistiskt parti. I t ex Österrike bildades FPÖ av en nazistisk kärna, utvecklades i populistisk-rasistisk riktning för att idag ha både öppna nazister och populister i sina led. Sverigedemokraterna idag vill vara ett nytt Dansk Folkeparti men framtiden innehåller flera möjliga scenarier.

Men genomgående är att partiernas förankring liknar andra partiers, det vill säga den är flyktig. Mediapersoner som Jan Guillou och Lotta Gröning – men även Anders Hagström – verkar tro att SD har en massa gräsrotsaktivister. När AH citerar Dagens Arena om att SDU ofta är den enda ”ungdomsorganisationen” på praktiska gymnasier blir det lätt makabert. Vilka skolor – ge exempel? Har någon någonsin sett fler än 5 eller högst 10 SDU:are på samma gång? Röster i val, inklusive skolval, är inte detsamma som organisering.

Däremot håller jag med Anders Hagström att kapitalets högerpolitik lägger grunden för SD:s ökade valresultat – raserande av offentlig välfärd, arbetslösheten osv. Denna högerpolitik har bedrivits av både Socialdemokraterna och högeralliansen i regering, kommuner och landsting.
Vad som ska göras hänger på vem eller vilka som gör det. För etablerade partier funkar varken att tiga ihjäl eller att prata med SD. Antirasister och socialister, däremot, ska självklart inte vara tysta.
Det finns flera tydliga exempel från 1990-talet i Sverige på att antirasistisk kamp pressade tillbaka nazisterna och därmed rasismen. Första gången var efter den av borgare utskällda demonstrationen i Kungsan 1991, som visade den tidens nazistiska SD:s isolering samtidigt som alla antirasister och invandrare fick självförtroende. Det var inte en enskild händelse utan kulmen på en rad antirasistiska mobiliseringar dessförinnan.
Ett annat tydligt exempel var 1999 efter Malexander och mordet på Björn Söderberg. Den massiva uppslutningen på SAC:s manifestationer efter mordet ledde till att nazister hängdes ut i media och uteslöts ur facket. De isolerades och tystades. Mobiliseringarna i Lund 1992, Sundsvall 1993 och så vidare slog också tillbaka nazister och rasister.
För att verkligen isolera och stoppa rasismen är klass- och masskamp avgörande. På 1990-talet såg vi effekterna av LO-protesterna på hösten 1992, elevkampen 1995 och rättviserörelsen mot Perssons nedskärningar 1994-96.
Att SD:are idag ska ut ur facket måste diskuteras på varje arbetsplats. Att rycka på axlarna åt de lokala kraven på uteslutningar, från till exempel SL:s bussgarage i Södertälje är att kapitulera inför SD:s valresultat. Att inte utesluta är också den linje som Kommunals ledning står för.

Förutom nej till uteslutningar ur facket hänvisar AH till ”arbetarrörelsens värderingar”, utan att precisera vilka. Att isolera och stoppa SD är kamp på många fronter. Det handlar om att mobilisera mot rasismen när det finns möjligheter – som i Stockholm den 4 oktober. Dagen efter klagade SD:are över det politiska ”klimatet” efter valet. Socialister måste ge klassargument som varnar för splittring när det är gemensam kamp som behövs. Motstånd mot nedskärningar och nedläggningar måste organiseras. Det handlar om stöd till strejker och kamp, och koppla dessa till kampen mot rasism. Att driva kamp mot den omänskliga flyktingpolitiken och för rätten till asyl är också en viktig del i ett program för att rycka undan grunden för SD.

Per-Åke Westerlund,
Rättvisepartiet Socialisterna

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.