Seko vill ha ett gemensamt avtal

05 november 2010

Inrikes, Intervju, Nyheter

– SL är en byråkratisk koloss som består av en massa tjänstemän som inte har någon koll på hur vår verklighet ser ut, säger Carolin Evander, t-baneförarnas fackordförande i Seko.
Hon menar att det är ett stort problem att SL och entreprenören MTR delar på ansvaret. Nu har Seko inlett samtal med MTR om förarnas arbetsvillkor.

De senaste veckorna har Stockholms t-baneförares missnöje med MTR uppmärksammats i medierna. Röster har höjts mot otydligt ledarskap och personalbrist. Carolin Evander skulle helst se att tunnelbanan drevs av SL, inte av entreprenörer. Men nu är det Hong Kong-baserade MTR med ett kommersiellt vinstintresse som är arbetsgivare och motpart när kollektivavtalen ska förhandlas.
– Vi vill att SL ska lägga sig i mer och titta på hur entreprenören sköter sitt uppdrag. Vi är också missnöjda med att MTR försöker splittra fackföreningarna genom att driva igenom två olika kollektivavtal, säger Carolin Evander.
Bägaren rann över för t-baneförarna när en av MTR-cheferna gick ut i Svenska Dagbladet och hävdade att man inte har några problem med underbemanning. Men under det år MTR har drivit verksamheten har personalen arbetat mycket övertid och haft svårt att få semester, allt för att täcka upp för underbemanningen.
Nu uppdagas också att MTR krävt en återgång till så kallade delade tjänster för att gå med på löneökningar. Delade tjänster innebär att man kan få arbeta morgon- och kvällspass samma dag – med en rast på flera timmar där emellan. Seko lyckades förhandla bort den typen av tjänst 2002.
MTR har skrivit in de delade tjänsterna i kollektivavtalet med Fackförbundet ST och Saco-förbundet Trafik och Järnväg. De båda fackförbunden organiserar bara runt 20 procent av t-baneförarna. Men avtalet orsakar facklig splittring.
– Ett av våra krav är att det avtalet rivs upp. Vi anser också att MTR bör höja lönerna. I år har vi fått en ökning på 0,9 procent. Men MTR är inte intresserade av att diskutera en löneökning eftersom vi inte gick med på de delade tjänsterna, säger Carolin Evander.
Förra veckan tog t-baneförarna själva initiativ till ett övertidsstopp. För att undvika kaos i trafiken tvingades MTR att sätta arbetsledare, chefer och trafikledare på att köra tunnelbanetågen. I egenskap av fackligt ordförande kunde Carolin Evander inte stödja kollegorna i deras aktion.

Hur upplever du det att vara facklig representant och därmed förhindrad att delta i aktioner av det här slaget?
– Det är klart att det är jobbigt ibland. Jag förstår att förarna är frustrerade och arga, men jag måste värna om kollektivavtalets värde – det går inte att agera mot arbetsgivaren annars. Jag tror att de flesta av förarna förstår min situation, säger Carolin Evander.

Vissa förare som uttalat sig i pressen på senare tid har valt att göra det anonymt för att undvika repressalier. Vilken typ av repressalier kan det röra sig om?
– Jag tror inte att förare skulle råka ut för repressalier om de gick ut med sina namn. Men även om MTR är en ny arbetsgivare på pappret så är det samma gamla chefer som sitter kvar. Och de cheferna sparkade vår fackordförande 2005. Det vet de anställda givetvis om, de vet att man kan bli särbehandlad.

Vilken utveckling hoppas du på den närmaste framtiden?
– Nu har vi samtal med MTR:s nya VD Peter Viinapuu en gång i månaden. Jag tycker att han har en del bra idéer och verkar vara villig att ta tag i problemen. Det är positivt att vi inlett ett samarbete och att MTR lyssnar på oss. Men vi ropar inte hej förrän vi sett faktiska förändringar, säger Carolin Evander och avslutar:
– Vi tror till exempel att det skulle behövas minst 20 T-baneförare till. Nu har MTR beslutat att utbilda två förare i januari.

Adam Fredholm
intis@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.