Pröva Internationalen!

29 november 2010

Kampanj för INTIS

En alternativ röst behövs! NU MER ÄN NÅGONSIN!

❏ Halvår 210 kr ❏ Kvartal 115 kr
❏ Skicka mig ett gratis provnummer.

Skriv: Namn, adress, telefon + e-mail och skicka till: anders@internationalen.se

Erbjudandet gäller till och med 31 december 2010.
Internationalens PG 678272-6

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.