Norden får gemensam tv-kanal?

23 november 2010

Kultur, Media

Nordiska rådet vill ge tv-publiken i Norden en ny kulturkanal. Tanken är att den gemensamma tv-kanalen ska spegla mångfalden i det nordiska kulturlivet. Förebild och tilltänkt samarbetspartner är fransk-tyska kulturkanalen Arte.
Vid Nordiska rådets session i Reykjavik i förra veckan fick de nordiska kulturministrarna i uppgift att arbeta vidare med förslaget. Går allt enligt planerna kan den nordiska kanalen vara igång om 3-4 år.

En utredning tillsatt av Nordiska rådet konstaterade nyligen att ett nordiskt samarbete kan vara ett sätt att uppnå den kvalitet och särprägel i kulturutbudet som krävs för att utmana den amerikanska dominansen i dagens tv-utbud.
– Idag saknas möjlighet att se nordiska kvalitetsprogram i de traditionella public service-kanalerna, sa Mogens Jensen, socialdemokrat och ordförande i Nordiska rådets kultur- och utbildningsutskott, i danska Politiken.

Men den som hoppas på ett helnordiskt programutbud riskerar att bli besviken. Samarbetet med Arte ska ge båda parter tillgång till varandras programmaterial. Att den nordiska kanalen föreslås få namnet Arte Norden antyder också planer på ett nära samarbete.
Den nya kulturkanalen beräknas kosta 220 miljoner kronor per år. Hälften av kostnaderna täcks enligt Nordiska rådets beräkningar av statliga medel från de nordiska länderna. Den andra hälften är tänkt att finansieras av sponsorer och fonder. Vilka dessa är och hur fördelningen kommer att se ut är ännu inte känt.
Nordiska rådets förhoppning är att den nya nordiska kulturkanalen ska kunna sända varje kväll mellan 19 och 01 och locka cirka fem procent av tv-tittarna.

Adam Fredholm

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.