Minskat S-stöd bland LO:s medlemmar

15 november 2010

Nyheter

Stödet för Socialdemokraterna är i dalande. Inte bara i rikspolitiken, vilket årets valresultat bekräftade. Men även bland LO:s medlemmar har den fackliga organisationens stöd till S minskat.

Bara tre av tio LO-medlemmar anser, enligt en opinionsundersökning som Sifo gjort på uppdrag av LO-Tidningen, att LO ska fortsätta att ge pengar till och bedyra sin lojalitet med det Socialdemokratiska partiet. 45 procent av de tillfrågade svarar nej på frågan ”tycker du att LO enbart ska stödja Socialdemokraterna politiskt och ekonomiskt?”
Idag ger LO sex miljoner kronor per år till Socialdemokraterna. Dessutom rekommenderar LO sina medlemsförbund att ge sex kronor per medlem. Totalt innebär det att förutom de sex miljonerna centralt så bidrar förbunden och deras medlemmar med åtta miljoner per år. Det är bara Transport som sedan årtionden är det enda förbund som inte ger bidrag.
– Kongresserna, liksom LO:s och förbundens styrelser, består av aktiva socialdemokrater. De vill hålla fast vid de gamla banden. Men de är representativa för medlemmarna. I ett läge där LO-medlemmarnas stöd för S minskar får LO-topparna problematik med legitimiteten, säger Klas Åmark, professor i historia som har forskat om arbetarrörelsen och välfärdsstaten.

Banden klipps
Klas Åmark hänvisar till Danmark och Tyskland där fackföreningsrörelsens band till de socialdemokratiska partierna huggits av.
Lars Ekdahl, professor i historia vid Södertörns Högskola, som skrivit flera böcker om facket säger så här:
– Att bara tre av tio står bakom stödet till Socialdemokraterna speglar ett missnöje med att LO är så otroligt lojalt mot partiet. Under Rudolf Meidners tid var LO en stark kraft som kom med nya idéer och påverkade partipolitiken. Nu är LO osjälvständigt och uppbundet.
Ekdahl drar paralleller till Norge där norska LO samarbetar med Arbeiderpartiet, Socialistisk Venstre och andra organisationer. Ett samarbete som enligt honom stärkt LO:s positioner även gentemot Arbeiderpartiet. ”Man accepterar inte bara partilinjen, utan försöker också påverka den genom samarbete med andra partier.
Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

Så här röstade medlemmarna i Seko: Seko har genomfört en eftervalsundersökning bland förbundets medlemmar om hur de röstade i valet.
Den rödgröna alliansen får totalt 67 procent av medlemmarnas röster. De fördelar sig på följande vis: Socialdemokraterna 48 procent, Vänsterpartiet 12 procent och Miljöpartiet 7 procent.
Högeralliansen får 24 procent av rösterna. 15 procent röstade på Moderaterna, 4 procent på Folkpartiet, 2 procent på Centerpartiet och 3 procent på Kristdemokraterna. Inga uppgifter finns hur övriga röster fördelade sig.
Byggnadsarbetareförbundet har också gjort en liknande eftervalsundersökning.
Av den framgår att den rödgröna alliansen fick 68,6 procent av rösterna. Av dem erhöll Socialdemokraterna 55,5 procent, en minskning med 7,3 procent sedan valet 2006, Vänsterpartiet 10,0 procent och Miljöpartiet 3,1 procent.
Högeralliansen fick 20,1 procent av rösterna, en ökning med 1,1 procent sedan valet 2006. Av dem erhöll Moderaterna 13,3 procent, Folkpartiet 2,5 procent, Centerpartiet 3,0 procent och Kristdemokraterna 1,3 procent.
Sverigedemokraterna som i valet 2006 fick 4,9 procent ökade till 10,4 procent.

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.