Metall godkände lärlingslönerna

29 november 2010

Inrikes, Intervju, Nyheter

Förra veckan antog IF Metalls avtalsråd ett förslag om yrkesintroduktion för ungdomar upp till 25 år. Med ytterst knapp majoritet, 76 röster för och 71 emot. Lönedumpning och borgerlig syn på företrädesrätten hävdar kritikerna som återfinns bland medlemmar och fackliga kollegor från andra förbund.

Avtalet anses ansvarsfullt och modigt och hälsas med tillfredställelse av borgerliga ledarskribenter och näringslivets talespersoner.
Jan-Olov Carlsson, vice klubbordförande vid Volvo Lastvagnar hyttfabrik i Umeå, var med på avtalsrådets möte. Han är mycket kritisk till beslutet.
Vad är problemet med avtalet?
– Flera problem. Avtalet innehåller både försämrade villkor och en tolkning av turordning och företrädesrätt som är snarlika de borgerligas argument för att luckra upp LAS. Man tycks helt ha missat att vi inför avtalsrörelsen 2010 och valkampanjen hade en opinion och debatt som gick ut på: Nu djävlar är det hög tid att återställa LAS-reglerna! Avtalet om Yrkesintroduktion undergräver den fackliga positionen. IF Metall har övertagit borgerlighetens argument. Det märks också på kommentarerna efteråt.
– Villkoren om 75 procent av avtalets lägsta lön innebär givetvis en negativ lönenedpressning. Det kan till och med bli ett argument för att säga upp lokala löneavtal som hittills fungerat som ett försvar.
– Sen är det också formfrågan, sättet som beslut tas i viktiga och principiella frågor. Nu är det överrumpling och överkörning som gäller. Ett färskt exempel är krisavtalet. Det här är inte ett dugg bättre.
Ungdomsarbetslösheten är väl ändå ett stort problem? Vad är det för fel att vilja vidta åtgärder för att lösa problemet?
– Ingenting alls, men avtal om sänkta villkor kan aldrig vara vägen dit. Om alla branscher och fackförbund skulle resonera som IF Metalls förbundsstyrelse får vi en underbudskonkurrens som vänder upp och ner på den fackliga grundtanken. Om fackföreningsrörelsen ständigt ska ta ”ansvar” för att lösa samhällsproblem genom avtalsförändringar finns det inget logiskt slut. Ska vårdanställda sänka avtalsvillkoren för att det ska bli fler vårdplatser? Om Byggnads sänker lönerna, kommer fler bostäder att byggas?
– Även om det låter allmänt och uddlöst: det handlar istället om politiska åtgärder och politisk kamp. Facket ska vara radikalt pådrivande istället för att spela arbetsgivare och borgerlighet i händerna.
Inom andra förbund finns redan lärlingssystem med lägre löner. Vad är skillnaden?
– Skillnaden är givetvis att i byggbranschen och elbranschen handlar det om en fortsättning av en yrkesutbildning och ett sätt att få yrkesstatus, eller yrkesbevis i branscher med stor facklig kontroll. Metalls avtal om Yrkesintroduktion gäller alla arbetslösa upp till 25 år och blir därför ett rekryteringsargument för billig arbetskraft. Rekrytering är det primära syftet med avtalet.
För varje anställning av Yrkesintroduktion kommer det att krävas ett lokalt avtal och att arbetet ska varvas med utbildning och introduktion. Det handlar ändå inte om vanliga jobb?
– Där lokala fackklubbar håller hårt på att det inte handlar om ordinarie bemanning, utan att det i första hand ska vara utbildning enligt en plan för utveckling inom flera områden på arbetsplatsen, kommer det inte vara något problem. Men med avtalet öppnar Metall dörren på vid gavel för att arbetsgivare kan pressa igenom lokala avtal om billiga anställningar och med minimala utbildningsinsatser. Jag ser framför mig en till två veckors introduktion och sedan 11 månader ordinarie arbete till låg lön.
– Avtalet sätter en press på lokala fackklubbar som inte finns idag. En fackföreningsrörelse på frammarsch och med gott självförtroende skulle kanske kunna hantera situationen. Så ser det inte ut. Risken är att avtalet försätter förbundet i fritt fall med många dåliga avtal om Yrkesintroduktion eftersom Arbetsförmedling, lokala politiker och arbetsgivare förväntar sig att de lokala klubbarna nu ska ”ställa upp” och lösa det som andra misslyckats med.
Ett argument för avtalet är att hindra det borgerliga förslaget om lärlingsprovanställning?
– Det borgerliga förslaget är ett ännu sämre förslag eftersom det inte skulle behövas något lokalt avtal, men det är samma andas barn. Att man ibland måste anpassa sig efter situationen kan vara en sak, men det rättfärdigar inte den anpasslighet till den borgerliga regeringens förslag som IF Metalls ledning nu gör sig skyldig till.
– Ett gångbart alternativ hade varit att uttrycka en klasståndpunkt och ett kampperspektiv för att bekämpa massarbetslösheten där ungdomsarbetslösheten står i centrum.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.