JO slaktar Forum för levande historia

15 november 2010

Inrikes, Nyheter

För ett år sedan öppnade Forum för levande historia sin uppmärksammade utställning ”Middag med Pol Pot”. Den kritiserades omgående för att vara ett oblygt exempel på ensidig statlig historieskrivning med stark ideologisk slagsida.

Utställningen var ett direkt resultat av att regeringen med Jan Björklund som drivande kraft ville utöka den statliga myndighetens uppgifter så att den också kunde användas i antikommunistiskt syfte. Ja, formellt hette det att den skulle uppmärksamma kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.
Att denna begränsning inte var seriöst menad framgick tydligt redan i den reklamfilm som gjordes för utställningen. Där pekades fyra enskilda namngivna svenskar med rötter i den maoistiska rörelsen ut för att ha rättfärdigat massmord, tortyr, förintelse och barnarbete, mot en bakgrund av bilder föreställande bland annat massgravar, tortyroffer och historiskt beryktade diktatorer.

Nu har JO, den välkände rättssäkerhetsexperten Hans-Gunnar Axberger, prövat en anmälan mot utställningen. Han är inte nådig i sin kritik.
”Det är självklart att staten inte får utnyttja utpekade individer som något slags avskräckande exempel”, skriver han och kritiserar skarpt Forum för levande historia för den integritetskränkning myndigheten genom utställningen i dess helhet utsatt enskilda personer för.
På sin hemsida skriver Levande historia att myndighetens syfte är att ”arbeta med frågor som rör tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter”.
Ställ detta mot JO:s slutkläm: Levande historia har avsiktligt utformat sitt material så att det blir oförenligt ”med kravet på att det allmänna ska respektera den enskilda människans frihet och värdighet”.
På några rader välformulerad byråkratsvenska klär JO av Levande historia det sista av heder.
Lägg ner eländet.

Kjell Östberg
intis@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.