Hyreshöjningar på gång?

15 november 2010

Intervju, Nyheter

– Fastighetsägarna är noga med att inte framstå som giriga så här i början. De talar om ansvarstagande och återhållsamhet. Men de kommer att slåss för själva hyreshöjningsprofilen.
Det säger Björn Alfredsson, representant från Nätverket för hyresgästernas boendetrygghet, i en intervju med Internationalen inför årets hyresförhandlingar i Stockholm.

Hyresförhandlingarna om vilken hyra hundratusentals stockholmare får 2011 står för dörren, och många menar att de lokala förhandlingarna blir viktigare än någonsin. Detta eftersom den nya lag som träder i kraft den första januari i praktiken innebär att vi får marknadshyror, när de kommunala bolagens hyresnormerande roll ersätts av att alla typer av kollektivt förhandlade hyror blir normerande. Hyresgästföreningen laddar nu batterierna inför de stundande förhandlingarna, och enligt en artikel i Fria Tidningen kommer föreningen att ta kamp för att hålla nere hyrorna.

Lägesvärdering
I Stockholm har Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och de allmännyttiga bostadsföretagen kommit överens om den så kallade Stockholmsmodellen, vilken innebär att tre faktorer ska påverka hyran: lägenhetens standard, fastighetens standard och läget. Enligt denna modell delas staden in i tio klasser, där A är högst värderat och K lägst.
Hyresgästföreningen säger nej till höjda hyror i Stockholms innerstad nästa år, medan fastighetsägarna vill framhäva lägets betydelse och därigenom genomföra höjningar med upp till fem procent i Stockholms högst värderade områden. Terje Gunnarsson, ordförande för hyresgästföreningen i Stockholmsregionen, menar dock att Stockholmsmodellen inte sjösatts ännu och därför inte ska användas i årets förhandlingar, enligt en artikel i Dagens Nyheter.
Internationalen intervjuade Björn Alfredsson, representant från Nätverket för hyresgästernas boendetrygghet, med mångårig erfarenhet i hyresfrågor.
Snart är det dags för årets hyresförhandlingar, hur kommer den nya lagen, som i praktiken innebär marknadshyror att påverka förhandlingarna?
– De privata fastighetsägarna har rent allmänt tagit fasta på en formulering i propositionen om att ”Lägesfaktorn har inte överallt tillmätts tillräcklig betydelse …” De för därför fram läget som en variabel att anpassa hyran till något mer marknadsliknande. Fastighetsägarna anser nu dessutom att lagen gör det legitimt att höja hyror utan att höjningarna ska motiveras av kostnadsförändringar.

Kommer fastighetsvärdarna och hyresvärdarna att få igenom sina krav?
– I år kommer det att ske vissa prutningar. Fastighetsägarna är noga med att inte framstå som giriga så här i början. De talar om ansvarstagande och återhållsamhet. Men de kommer att slåss för själva hyreshöjningsprofilen, det vill säga först kostnadskompensation (värdesäkring enligt dem själva) och ett läges- och så småningom kanske också ett standardtillägg för anpassning av hyran till marknaden.

Hur kommer hyresgästföreningen att agera, kommer man att vika sig med tanke på överenskommelsen om Stockholmsmodellen?
– Fastighetsägarnas krav i år är bara en följd av den nya lagstiftningen. Stockholmsmodellen är inte klar och fastighetsägarna tillämpar bara den karta man är överens om med Hyresgästföreningen för sin lägesdifferentiering. Det här är smart gjort av Fastighetsägarna eftersom Hyresgästföreningen knappast kan protestera mot hur kartan tillämpas eftersom de själva varit med om att utarbeta den. Hyresgästföreningen motsätter sig naturligtvis Fastighetsägarnas yrkanden och det slutar sannolikt med någon form av kompromiss. Men profilen kvarstår, högre ökningar centralt och mindre ökningar i ytterområdena. Hyresgästföreningen har ju tecknat avtal om 1,1 procents höjning för Tornets fastigheter som ligger på Järvafältet och det är väl en liten fingervisning.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.