Fusk eller vad?

06 november 2010

Inrikes, Kommentar, Nyheter

Det fuskas inte med socialförsäkringarna. Endast 0,4 procent av alla utbetalningar under 2009 kan betecknas som fusk. Det framgår av en granskning som Dagens Arbete och Dagens Arena gjort. Däremot begås det skattefusk för miljarder kronor varje år.

I slutet av nittiotalet ökade sjukskrivningskostnaderna dramatiskt, från 75 miljarder till 132 miljarder kronor på fem år.
Detta som en följd av nittiotalets åtstramningspolitik och allt hårdare arbetstempo då allt färre händer skulle göra allt mer.
Den stora ökningen fick tidningarnas ledarsidor, Svenskt Näringsliv, högerns tankesmedja Timbro och ett antal andra nyliberala opinionsbildare att starta en kampanj som hävdade att statsfinanserna stod under ett akut hot. En rad utfall kom att de som var sjuka egentligen inte var sjuka, utan bara gick och drog benen efter sig eftersom de inte ville jobba.
De som var sjuka var helt enkelt arbetsskygga fuskare, enligt dem som attackerade sjukförsäkringssystemet. Så sent som september i år skrev Dagens Nyheter om ”Fusk för miljoner hos F-kassan”.
Kampanjen gav resultat i och med att politikerna nappade på betet. 2008 klubbade riksdagen igenom ett förslag från högeralliansen som innebar ett nytt sjukförsäkringssystem med ett mycket hårt regelverk. Denna attack mot de sjuka doldes under något som kallades ”arbetslinjen”.
Nu har Dagens Arbete och Dagen Arena granskat hur det egentligen stod till med myten om det ”fuskande folket”.
Dagens Arbete skriver: ”Men trots intensivt arbete, och över 20 000 utredningar, kunde Försäkringskassans kontrollenhet bara hitta misstänkt fusk i 1 419 fall under förra året. Dessa fall polisanmäldes och Försäkringskassan ställde återkrav på sammanlagt 193 miljoner – vilket utgör 0,04 procent av alla utbetalningar inom socialförsäkringssystemet. Samma år ledde endast 320 polisanmälningar till dom eller strafförläggande. Det motsvarar ungefär 1,3 procent av alla fuskutredningar.”
Men nu är skadan redan skedd. Sjuka fortsätter att jagas med blåslampa och en rad uppmärksammade fall har under det senaste året visat upp människor som bevisligen är långtidsjuka men som inte får någon ersättning.
Ett annat mycket större problem, som däremot förtigs av högern och nyliberalerna, är skattefusket. ”En samhällsfarlig verksamhet”, som en tjänsteman på Skatteverket säger till Dagens Arbete.
– Den ekonomiska brottsligheten galopperar. Det finns enorma pengar att hämta, vi har inte sett vidden av det här ännu, kommenterar denne.
Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.