En alternativ röst behövs! Nu mer än någonsin!

15 november 2010

Kampanj för INTIS, Nyheter

I en värld som är så galen som dagens värld behövs det alternativ. Socialistiska lösningar, och inte minst tidningar som bär fram ett annat budskap än ett som redan sett sig förbrukat.
I ett Sverige som står inför ytterligare fyra år av borgerlig regering och borgerlig politik behövs en röst för solidariteten.

Internationalen är en sådan röst. Därför. Värva nya läsare.
PRENUMERERA! Värva nya läsare till kampanjpris!
Gäller till och med 31 december 2010.
Halvår 210 kr———-Kvartal 115 kr

Maila till: anders@internationalen.se
Internationalens PG 678272-6

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.