Det dyrbara guldet – en fiktiv historia

01 november 2010

Kultur, Kulturkrönika

Priset på guld har slagit rekord. Från år 2000 har guldpriset stigit från 77 kronor grammet till 285 kronor idag. Anledningen är finanskrisen. När aktier och andra papperslappar framstår som allt osäkrare värdehandlingar blir guldet desto säkrare att investera i. Guldet är pålitligt. Guldet är evigt. Eller är det det?
Alkemisten Strindberg försökte på sin tid skapa sitt eget guld, inte för privat ekonomisk vinning, utan för att krossa det kapitalistiska samhället, ”för att ödelägga hela världsordningen”. För om guld gick att framställa på konstgjord väg skulle guldet förlora sitt värde och det rådande ekonomiska systemet skulle kollapsa. ”Jag är förstöraren, upplösaren, världsbrännaren” (August Strindberg, Till Damaskus.)
Av motsatt anledning försöker skurken Goldfinger i James Bond-filmen med samma namn (1964) detonera en radioaktiv bomb inne i Fort Knox. För om hela USA:s guldreserv tillintetgjordes av radioaktiviteten, skulle Goldfingers privata guldrikedomar mångdubblas i värde.

Men guldets värde är trots allt fiktivt, på samma sätt som aktier och sedlar eller andra papperslappar och ting som vi ser som värdefulla egentligen är värdelösa och bara betyder något så länge samhället har bestämt sig för att de är värdefulla.
Lenin föreslog därför att man i ett framtida kommunistiskt samhälle borde göra offentliga toaletter av guld. Tanken var att de framtida människorna när de går på toa skulle kunna tänka på att denna värdelösa metall som de uträttar sina behov på en gång i tiden hade föranlett så många krig och så mycket lidande. ”Det skulle vara den mest rättvisa användningen av guldet för de generationer som inte glömt att tio miljoner människor dödades och trettio miljoner lemlästades för guldets skull i det stora kriget 1914-18”. Ett krig som Lenin förutspådde skulle följas av flera och ännu värre krig så länge kapitalismen består och guldet härskar.
Den tidsålder vi fortfarande lever i.

Per Leander

Källa om guldpriset: SVT Play Rapport 27/9

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.