Debatt: Första steget är att skaffa fram jobb

29 november 2010

Debatt, Nyheter

Anders Hagström svarar på Per-Åke Westerlunds inlägg om Sverigedemokraterna i Internationalen nr 43.
”Anders Hagströms artikel ”Hur slår man undan grunden för SD?” (Internationalen 29 oktober, nr 43) besvarar tyvärr inte rubrikens fråga.

Socialister måste utgå från verkliga erfarenheter. Och sådana finns, både i Sverige och runt om i Europa. Det egentligen enda konkreta förslaget i Anders Hagströms (AH) artikel är att Sverigedemokrater inte ska uteslutas ur facket. Då blir frågan förstås – när har den linjen funkat för att stoppa rasister?” (Per-Åke Westerlund)
Jag blev lite häpen när jag läste Per-Åke Westerlunds påstående att jag inte besvarar rubrikens fråga. Mitt inlägg består nämligen av tre sammanhängade delar som tillsammans försöker besvara just frågan om hur man slår undan grunden för SD: 1) Vad är SD och grunden till dess frammarsch i opinionen?, 2) Hur kan man slå undan grunden för SD?, och 3) Är det en vettig hållning att kräva att SD:are skall uteslutas ur facket?
Vad gäller den första frågan, kan jag bara konstatera att vi uppenbarligen är ense om att SD inte är något fascistiskt parti. Jag betecknar det som ett nationalistiskt populistparti som tveklöst är främlingsfientligt och islamofobt, men det räcker uppenbarligen inte för PÅW som vill ha med etiketten rasistisk även om han ”håller med om att inte alla SD-väljare är uttalade rasister”. ”Inte alla”? Ganska få faktiskt om man skall tro det material jag anförde.
Men det är som om det inte räcker med att karaktärisera SD som främlingsfientligt. PÅW måste toppa med etiketten rasistisk, och citerar bl a SD:s principprogram för att bevisa att ”SD är långt ifrån rensat från rasism. Dess principprogram säger att ’Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen.’”
Men jag kan inte låta bli att undra på vilket sätt denna formulering bevisar att SD är rasistiskt. Det är bara en tom fras som kan vara lika sann som falsk beroende på de faktiska omständigheterna i fråga. Romerska slavar skulle nog knappast ha instämt i att den ”viktigaste faktorn” för ”ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten” med sina romerska herrar och ägare. Men som bevis för att SD skulle vara rasistiskt är formuleringen av noll och intet värde.
Vi är uppenbarligen oense, men jag kan inte förstå varför man skall envisas med att göra saker och ting svåra för sig i onödan. Genom att nöja sig med karaktäristiken främlingsfientlig behöver man inte ge sig in på att vrida och vända på orden i SD:s olika dokument för att bevisa att partiet är rasistiskt eller ”långt ifrån rensat från rasism”.
Vad gäller den andra frågan, den fråga som jag påstås inte besvara, skrev jag och får väl skriva en gång till:
”’Påfallande många av deltagarna [i United Minds fokusgrupper av SD-väljare] har levt större delen av sina liv i miljöer som de upplever successivt har förfallit genom åren. Den lokala försörjningsbasen har slagits sönder när traditionella industrier slagits utan att ersättas av nya livskraftiga företag, arbetslösheten har stigit och med den de sociala problemen. Brottsligheten har ökat, den offentliga servicen har försämrats, det lokala välståndet har successivt krympt.’
Tyvärr skulle det ta alltför stor plats att ingående redogöra för vad United Minds fokusgrupper visar om Sverigedemokraternas väljare, men trots det är det inte svårt att utifrån ovanstående dra slutsatsen att ’SD-vaccinets’ första steg heter tillkomsten av livskraftiga företag och annan sysselsättning som skapar jobb och ger dessa orter nytt hopp inför framtiden. Med detta som utgångspunkt kan man få igång en positiv spiral av ekonomisk, social och kulturell utveckling som slår undan grunden för SD.

Men varför görs inte det? Svaret är ganska enkelt: Därför att ’det privata näringslivet’ inte är intresserat, åtminstone om det inte är förenat med väldigt förmånliga etableringsvillkor och utsikter till god lönsamhet, och därför att staten i stort abdikerat ansvaret för att föra en målmedveten regionalpolitik som syftar till att hela landet skall leva och utvecklas. I det vakuum som blir följden leder den negativa spiral som uppstår till att SD och liknande strömningar kan slå rot.
Att SD knappast har en politik som kommer att lösa dessa problem är en annan femma – och det kommer vara viktigt att inte bara visa att SD är en återvändsgränd utan också som vi skrev i den tidigare nämnda artikeln, ’kunna erbjuda ett tydligt, trovärdigt och kraftfullt alternativ till Sverigedemokraternas illusoriska svar på den känsla av att bli trängd, överkörd och lämnad därhän som så uppenbart utgör resonansbotten för partiets attraktionskraft’. En utmaning för arbetarrörelsen och i synnerhet dess socialistiska flygel.”
Är inte det ett konkret svar nog inom ramen för det begränsade utrymme som stod till förfogande!? Det är nödvändigt att ta strid mot den ekonomiska, sociala och kulturella nedrustningen av stora delar av landet – i perspektiv av att hela landet skall leva. Så slår man undan grunden för SD!
Vad gäller den tredje frågan, om SD:are skall uteslutas ur facket, så följer svaret av de båda ovanstående delarna:
Aktiva fascister och rasister skall naturligtvis ut ur facket och det lär knappast vara något större problem att få gehör för ett sådant krav med tanke på deras agerande. Men det finns inte 340 000 SD-röstande högerextrema rasister i det här landet. Däremot finns det, vilket jag försökt peka på, 340 000 människor – minus förstås en negligerbar kvantitet fascister och rasister – som röstat på SD för att de känner sig överkörda, negligerade och lämnade därhän av samhällsutvecklingen och uppfattar det som att SD – bland de befintliga alternativen – ger uttryck för deras frustration.
Många av dem är fackligt organiserade eller kommer att bli när de går ut i yrkeslivet. Skall de uteslutas därför att de svalt SD:s demagogi istället för något av de etablerade partiernas demagogi?
Tänk på följdverkningarna av sådana uteslutningskrav! Som varenda en som varit eller är fackligt aktiv är väl medveten om måste folk känna att de öppet kan ge uttryck för sina bekymmer, oro, ja till och med fördomar – som de själva naturligtvis inte uppfattar som fördomar utan som dagsens sanningar – på fackmötena och i diskussioner med sina arbetskamrater, för att en öppen och rak diskussion skall kunna föras om vägen framåt. Vi har redan nog med problem med att folk inte vågar säga vad de tycker på sina arbetsplatser av rädsla för sina jobb. Varför skapa samma sits i facket? Ge hellre folk möjlighet att vädra sina åsikter, även om de är fördomsfulla, än att locket läggs på. Hur skall annars fördomarna kunna vädras ut i det forum som har störst möjlighet att påverka folk – kollektivet av arbetskamrater?
Det har funkat tidigare och det vore märkligt om det inte fungerar i fortsättningen. Särskilt som det i det här fallet inte handlar om att stoppa rasister!

Anders Hagström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.