Birgitta Sevefjord (V): ”Låt tusen blommor blomma”

29 november 2010

Inrikes, Intervju, Nyheter

Birgitta Sevefjord (V) sitter som oppositionslandstingsråd i Stockholm. Hon anser att det krävs stora förändringar inom vänsterrörelsen för att få den på fötter igen.

– Läget för vänstern är skitdåligt. Vi befinner oss i en oerhört utsatt position och har tappat inflytande under flera år, säger Birgitta Sevefjord och menar att vänstern har misslyckats med att nå ut till folk. Något som hon tror kan bero på en skev självbild:
– Vår självbild stämmer inte överens med hur människor utanför vänstern uppfattar oss och därför lyckas vi inte kommunicera med vår omgivning.
En av orsakerna till detta tror Birgitta Sevefjord är att vänstern lever kvar i det förgångna och inte har förmåga att se de stora globala förändringarna:
– Vänstern är väldigt självupptagen och det har gjort att man tappat det internationella perspektivet och sin själ som varit internationell solidaritet, säger hon och påpekar att vänstern är mer upptagen med skattefrågor än med internationell solidaritet.
För att få till stånd en förändring anser Birgitta Sevefjord att vänstern måste börja om från grunden igen och stärka sin roll på gräsrotsnivå:
– Vi måste se att de växande klassklyftorna och orättvisorna är vänsterns huvudsakliga problem att bekämpa.
Enligt Birgitta Sevefjord är det en öppen politisk diskussion som krävs för att vänstern ska kunna återhämta sig från krisen.
– Bort med låsningarna, låt tusen blommor blomma och bestäm inte i förväg vad resultatet ska vara, säger hon och avslutar med att poängtera vikten av att återupprätta studietraditionen:
– Vänstern har tappat den politiska kompassen bland annat därför att man under många år inte har arbetat med studiernas viktiga funktion när det gäller att bygga organisationer och partier.

Emma Lundström
emma@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.