En radikal historielärares memoarer

29 november 2010

Böcker, Kultur

Per Leander läser Howard Zinn och får en inblick i vilket slags liv ett politiskt uppvaknande kan leda till – att gå från att vara soldaten som ”gjorde sitt jobb” till att vara den som blir bombad.
Man kan inte vara neutral på ett tåg i rörelse, Författare: Howard Zinn, Karneval förlag 2010.

Den amerikanske vänsterhistorikern Howard Zinn dog tidigare i år 87 år gammal. Mest känd är han för sin stora bok Det amerikanska folkets historia, mycket läsvärd. Hans memoarer är en betydligt kortare sak, men ger en inblick i den amerikanska 1900-talshistorien med medborgarrättsrörelsen och antikrigsrörelsen som Zinn var aktiv i, samt hans arbete som radikal historielärare på olika universitet.
Howard Zinn växte upp i en fattiga judisk arbetarfamilj i Brooklyn, New York, under den stora depressionen på trettiotalet. I samband med en fredlig demonstration på Times Square blev han misshandlad av polisen vilket blev ett politiskt uppvaknande för honom.
”De unga kommunisterna i kvarteret hade rätt! Staten och dess polis var inte neutral. De stod på de rikas och mäktigas sida! Yttrandefrihet? Försök bara, så kommer polisen att dyka upp på sina hästar, med sina batonger och sina pistoler för att stoppa er. Från den stunden var jag inte längre liberal, en som trodde på den amerikanska demokratins förmåga till självsanering”. Nu började istället ”mina kommunistår” skriver Zinn. Några år senare, när han kom till insikt om vad stalinismen gjort med Sovjetunionen, slutade han kalla sig kommunist, men behöll sin socialistiska samhällssyn.

Under andra världskriget tog Zinn värvning med stor entusiasm inför möjligheten att få delta i kriget mot fascismen, för att senare komma till insikt om att kriget inte hade varit svart eller vitt, och att USA främst drevs av egna imperialistiska intressen att besegra Tyskland. Han tjänstgjorde inom flygvapnet som bombfällare, utan att tänka så mycket på vad som hände nere på jorden. ”På den höjd vi bombade från såg vi inga människor, hörde inga skrik och såg inget blod eller några avslitna lemmar. Däruppe i skyn var jag bara en som ’gjorde sitt jobb’ – den förklaringen man genom hela historien har gett ohyggligheter begångna av krigförande parter.”
Många år senare skulle han som antikrigsaktivist resa runt i Vietnam och ofta tvingas söka skydd undan de amerikanska bombplanen. ”Det var en ny erfarenhet för min del – en bombfällare som nu var på marken och bombades av det flygvapen som jag varit en del av.”
Tack vare sin tjänstgöring vid flygvapnet fick Howard Zinn i alla fall efter kriget möjlighet till gratis högskoleutbildning, varefter han fick anställning som historielärare vid Spelman Collage i söderns Atlanta. Att som vit man börja arbeta som lärare på en skola för svarta elever var enligt dåvarande samhällssyn inte direkt något drömyrke utan snarare ett skitjobb, men för Zinn blev det början på en akademisk karriär som föreläsare och författare, där han också själv fick uppleva stora historiska framsteg för de svarta genom aktivt deltagande i medborgarrättsrörelsen.

”Vad rörelsen åstadkom var historiskt, men den ställdes snart inför hinder som var långt mycket mäktigare än rassegregationens skyltar och märken. För det första ett ekonomiskt system som visserligen frikostigt belönar somliga och ger andra tillräckligt mycket för att vinna deras lojalitet, men som likväl generation efter generation dömer en betydande del av befolkningen till misär. Och förutom detta en nationell ideologi som historiskt sett är så genomsyrad av rasism att ickevita människor oundvikligen utgör den största delen av de permanent fattiga.”
Fast medborgarrättsrörelsen kan man annars med fördel läsa betydligt utförligare om i Det amerikanska folkets historia.
Vad som heller inte framgår i memoarerna är att Howard Zinn mot slutet av sitt liv kapitulerade inför demokraterna som ”det mindre onda” partiet, uppmanade folk att rösta på John Kerry mot Bush 2004, och att han i senaste presidentvalet stödde Barack Obama.

Per Leander

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.