”Lagbrott, statskupp, spioneri…”

15 november 2010

Kommentar, Nyheter

Att Sverige sedan kalla krigets dagar, trots landets neutralitet, haft ett nära samarbete med USA är känt sedan länge. Därför var de nya uppgifterna om USA:s hemliga övervakning av svenska medborgare inte i sig så sensationella.
Däremot de olika uppgifterna om att varken den svenska regeringen eller säkerhetspolisen, efter vad de själva påstår, haft en aning om vad som pågått.

Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly har för sin del anmält regeringen till KU, Konstitutionsutskottet.
– Uppgifterna om att den amerikanska ambassaden i Sverige har bedrivit övervakning och registrering av svenska medborgare är mycket allvarliga. Vi måste gå till botten med detta. Om samarbete förekommit mellan svenska och utländska myndigheter för att bedriva övervakning, utan att det varit sanktionerat från regeringen, är det ett brott mot de grundläggande fri- och rättigheterna, säger Lars Ohly i ett pressmeddelande.

Dennis Töllborg är professor i rättsvetenskap vid Göteborgs Universitet och han konstaterar i Dagens Nyheter att om Säpo träffat en överenskommelse om övervakning med USA så har Säpo överträtt sina befogenheter.
– Om man säljer ut svenska medborgare till utländsk makt så är det det ultimata förräderiet, gränsande till statskupp, säger Dennis Töllborg till www.dn.se

Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds Universitet, anser för sin del att det är märkligt att svenska myndigheter inte haft kännedom om övervakningen. Dessutom konstaterar han att det är anmärkningsvärda uppgifter från justitieminister Beatrice Ask och hennes departement att de inte känt till övervakningen.
– Det reser ju en rad frågor om hur regeringskansliet fungerar och hanterar saker, bland annat om vem som har godkänt detta och vilket avtal som ligger till grund för övervakningen, säger Willhelm Agrell till www.dn.se
Utrikesministern, den i vanliga fall så pratglade Carl Bildt, väljer i detta fall att inte yttra sig, utan hänvisar till justitieminister Beatrice Ask.
Det är en talande tystnad, med tanke på Carl Bildts i vanliga fall så nära kontakter med de högt uppsatta i USA, inte minst i samband med Irakkriget.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.