– Vänstern ska vara spjutspets mot antisemitism

18 november 2010

Nyheter, Stockholm

I slask, snöoväder och mörker höll Septemberalliansen i Stockholm med flera organisationer en tapper manifestation den 9 november till minne av Kristallnatten 1938 då synagogor, judiska butiker och bostäder attackerades över hela Tyskland av nazistiska SA-män. Manifestationen förra veckan vände sig mot den rasistiska offensiven i dagens Sverige och internationellt – men riktade även fackelskenet genom snögloppet mot den antisemitism som idag försöker sticka upp huvudet igen. Håkan Blomqvist, historiker vid Södertörns högskola, representerade Socialistiska partiet vid manifestationen. Internationalen publicerar här hans tal.

”Kristallnatten 1938 har blivit en symbol för vad som kan ske när statlig rasism mot en befolkningsminoritet förenas med folkliga fördomar och fientlighet. Den är en symbol för hur det sluttande planet kan tippas ned mot barbarisk förföljelse, våld och i slutänden förintelse.
I dagens Europa – med massutvisningar av romer, deportationer av flyktingar och utpekandet av minoriteter som ”de andra” – som tar våra jobb och skapar våra problem – rymmer symboliken från Kristallnatten ett viktigt budskap: Glöm aldrig det som en gång tilläts ske – och låt det aldrig hända igen, oavsett vem som är offret!
Men Kristallnatten 1938 är inte bara en symbol för en allmän lärdom. Den var också en specifik historisk händelse riktad mot Tysklands och i förlängningen världens judar. Kristallnatten var ett koncentrerat uttryck för mellankrigstidens antisemitism och upptakten till förintelsen av Europas judar. Den visade att antisemitism inte bara handlade om åsikter och attityder mot judar utan kunde övergå i massivt öppet våld och massakrer i Europas mitt.
När vi minns Kristallnatten är det alltså inte bara som symbol för rasism i allmänhet – utan framförallt för följderna av antisemitism, det vill säga fientlighet mot just judar.
Idag finns de som inte tar hot och uttryck för antisemitism på allvar. Några för att de tröttnat på de israeliska makthavarnas ständiga anklagelser om att de som protesterar mot Israels krig och förtryck mot palestinierna ger uttryck för antisemitism. Men vi får inte luras av den israeliska regeringens och militärens anklagelser att nonchalera antisemitismen varhelst den dyker upp.
Det handlar inte bara om enskilda gamla övervintrade nazister – eller nya – utan om starka reaktionära krafter på olika håll i världen som tar chansen att försöka fetta in kritik mot israelisk politik med antisemitiska teman eller letar förklaringar till krig, kriser och förtryck i idéer om judiska intressen och konspirationer. Här finns de som påstår att 11 september var ett resultat av en judisk komplott, eller att en global judisk sammansvärjning låg bakom den globala finanskrisen.
Idag framstår det ibland som att motstånd mot antisemitism är en liberal eller borgerlig sak, medan vänstern och den antirasistiska rörelsen sysslar med annat. Men det är de solidariska antirasistiska vänsterkrafterna som måste vara spjutspets också mot antisemitismen.
Den antisemitiska våg som kan sägas ha inletts med nazistiskt statligt stöd under Kristallnatten 1938 och som slutade i Auschwitz var samtidigt en våg av förintelse mot allt som var vänster, solidariskt, internationalistiskt och radikalt i dåtidens Europa. Rasismens, chauvinismens och antisemitismens offer var den gången inte bara miljontals enskilda judar och andra. Det var också den mäktiga och radikala judiska socialistiska arbetarrörelse i Central- och Östeuropa som hade betytt så mycket för den europeiska socialismen. Kommunister, socialister, anarkister, trotskister, bundister – alla utrotades de under slagordet om död åt judisk bolsjevism och socialism.
Antisemitismens offer var därmed per definition också den solidariska och internationalistiska socialismen. Vårt öde är sammantvinnat med kampen mot all slags rasism – var sig den drabbar judar eller muslimer – eller någon annan.
Låt minnet av Kristallnatten stå som en maning för oss alla: att förena kampen mot antisemitism, islamofobi och all främlingsfientlighet till en antirasistisk samling som förenar bakom försvaret av alla människors lika värde. Judar, kristna och muslimer, svenskar, palestinier och israeler: Inga fler Kristallnätter, inga fler förintelser! Det är vårt gemensamma löfte.”

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.