Rent dricksvatten blev ”mänsklig rättighet”

25 oktober 2010

Intervju, Miljö, Nyheter

FN har genom en omröstning i Människorättsrådet beslutat att tillgången till rent vatten och sanitet är en mänsklig rättighet. Det skriver SIWI (Stockholm International Water Institute) i ett pressmeddelande. Sverige var dock ett av de länder som inte stödde FN:s resolution i omröstningen och reaktionerna från bland andra Jan Eliasson (socialdemokrat och före detta FN-ambassadör) har varit starka.

Internationalen har talat med Matilda Ernkrans (S) som menar att det är obegripligt att Sverige lade ned sin röst.
Det var i juli i år, efter drygt femton års debatt, som FN:s generalförsamling kunde anta resolutionen som gör rent vatten till en mänsklig rättighet. 122 länder röstade för resolutionen, ingen var emot. Men 41 länder, däribland Sverige, lade ner sina röster. I en artikel i Dagens Nyheter förklarar miljöminister Andreas Carlgren regeringens beslut så här:
– Vad vi har vänt oss emot är själva principen att man formulerar det som en mänsklig rättighet… Då ska det också ha en full juridisk verkan. Det är därför vi inte tycker att det här är rätt metod att uppnå ett väldigt viktigt och gott syfte.
Före detta FN-ambassadören Jan Eliasson (S) är mycket upprörd över regeringens beslut att inte rösta för resolutionen och menar att regeringen i detta fall inte representerar det svenska folkets vilja.
– Det är allvarligt om Sverige suddar ut sin profil både i mänskliga rättigheter och solidaritet, säger han till DN.
Internationalen tog kontakt med Matilda Ernkrans, socialdemokratisk talesperson i miljöfrågor och ny ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott för att få reda på partiets ståndpunkt i frågan.

FN har nyligen – efter en omröstning i människorättsrådet – beslutat att tillgången till rent vatten och sanitet är en mänsklig rättighet, hur ställer sig Socialdemokraterna till detta beslut?
– Tillgången till rent vatten ska vara en mänsklig rättighet, precis som FN nyligen slog fast. Det är skamligt att den borgerliga regeringen inte röstade för resolutionen, utan lade ned sin röst av principiella skäl. Jag anser att Sverige ska fortsätta att vara en förebild i internationella sammanhang, vad gäller såväl mänskliga rättigheter som klimat- och miljöfrågor.

Vad kommer FN:s beslut att ha för påverkan på vattentillgången i världen?
– En positiv påverkan, förhoppningsvis, trots att bland andra Sverige, Storbritannien, Australien och USA avstod från att rösta för. Tillgången till rent vatten är grunden för all utveckling i fattiga länder. Saknas rent vatten drabbar det oftast de unga flickorna och kvinnorna. De berövas sin utbildning. I stället för att gå till skolan tvingas de vandra i timmar varje dag för att hämta dricksvatten till sina familjer. Också unga pojkar förväntas hjälpa till, men så snart de blir äldre slipper de att bära vatten. Sysslan hör till kvinnorna.

41 länder, däribland Sverige lade ner sina röster i FN:s omröstning, hur ser Socialdemokraterna på detta?
– Det är trist att regeringen lade ned sin röst, med hänvisning till principer. Miljöministerns kommentar till TT förklarar knappast Sveriges agerande: ”…om man börjar formulera sådana rättigheter som människor har, då ska det också ha en full juridisk verkan, och det är därför vi inte tycker att det här är rätt metod…” Det är helt obegripligt.

Hur reagerar omvärlden på det svenska avståndstagandet?
– Omvärlden tvingades redan under den förra mandatperioden att skruva ned eventuella förväntningar på Sverige. Vi är nu ett EU-land bland andra, vilket också har varit den borgerliga regeringens ambition.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.