Översvämningen i Pakistan får politiska följder

05 oktober 2010

Nyheter

foto: sholeh irani

– Översvämningen i Pakistan i augusti är en katastrof som kommer att lämna spår i historien.
Det sa Khalid Mahmoud, representant för Labour Relief Camp (LRC), vid ett seminarium på ABF i Stockholm i förra veckan.

– 30 procent av jordbruken är förstörda. 3,9 miljoner kvinnor och barn är i akut behov av medicin och mat. 8 procent av dessa kvinnor är gravida. Inflationen har gått upp 20 procent och detta medan de drabbade är de fattigaste i landet, berättade Khalid Mahmoud.

Han är representant för Labour Relief Camp (LRC), en organisation som samarbetar om att föra ut hjälp till den drabbade befolkningen i Pakistan. LRC bildades 2005 i samband med jordbävningen i Kashmir, och består av Labour Party Pakistan, National Trade Union Federation, Women’s Help Line och Labour Education Foundation.
Seminariet anordnades av den nybildade Svenskt-pakistanskt informationsforum, och inleddes av Farooq Sulehria som förklarade vikten av de politiska konsekvenserna av katastrofen samt påpekade bristen på kunskap om detta i omvärlden. Initiativtagaren till seminariet, Martin Gemzell från Svenskt-pakistanskt informationsforum, beklagade den dåliga bevakningen av översvämningskatastrofen i Pakistan och lovade att en hemsida och fler seminarier om Pakistan och konsekvenserna av översvämningen inom kort ska genomföras.
– Vi i LRC samlade 1,5 miljon rupier som distribuerades i form av mat, medicin och andra nödvändigheter bland folket och nu har vi börjat återuppbyggnaden. Redan har vi byggt 100 hus i Kashmir och satsar mer på den fattigaste delstaten Baluchistan, berättade Khalid Mahmoud som också är VD för Labour Education Foundation.
Mahmoud tackade och nämnde bland annat de organisationer från utlandet som bidrog, liksom Olof Palme center, Solidaritet utan gränser, LO och liknande i andra europeiska länder.
Han förklarade att trots behovet av akut humanitär hjälp ska man inte glömma det långsiktiga och politiska arbete som krävs. Han berättade om de politiska konsekvenser av katastrofen i Pakistan som kommer att drabba ännu fler människor både i Pakistan men även i regionen.
– Medan den pakistanska militären prioriterade att evakuera sin personal, lokala feodalherrar, stora jordägare och mäktiga politiker från de drabbade områden samt flyga in utländska journalister för rapportering om sina försenade räddningsåtgärder, drabbades vanligt folk och dog i tusentals. De som redan inte hade mycket förlorade allt.
– Den pakistanska regeringens legitimitet är mer än någonsin i fara. Detta innebär allvarliga politiska konsekvenser för ett land som Pakistan. På de flesta drabbade områden fanns det inte en enda statlig representant kvar för att hjälpa folket medan talibanska och reaktionära krafter, bland dem Jamaate Islami Party, fanns och tog över.
Enligt Khalid Mahmoud ger IMF nu ytterligare lån till den redan skuldsatta pakistanska regeringen som inte används för återuppbyggnad, utan för räddningsarbetet.
Ett krav som får alltmer stöd i världen är att inte skuldsätta Pakistan mera utan istället bidra till investering i återuppbyggnaden av landets ruiner. Efter Stockholmsbesöket skulle Khalid Mahmoud vidare till USA för att knyta kontakt med bidragsgivare och systerorganisationer.

Text och bild: Sholeh Irani
sholeh@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.