Josefin Brink (V) kvar i riksdagen

04 oktober 2010

Inrikes, Intervju, Nyheter

Nu väntar den stora utmaningen att få V på fötter: Den borgerliga politiken har attackerat allt som vänstern står för. Fackföreningsrörelsen har förlorat massor med medlemmar. De har skurit ner, sagt upp, sänkt a-kassan och genomfört en rad andra försämringar för arbetarklassen. Ändå växte sig Vänsterpartiet inte starkare under tiden. Det är ett enormt misslyckande, menar Josefin Brink (V), riksdagsledamot.
– Nu får vi se till att något händer, säger hon.

Vad kan vi dra för slutsatser av det här valresultatet?
– Det återstår att se. Vi trodde nog att valet skulle vinna sig självt när folk fick se hur dåligt det blev under en borgerlig regering. Därför arbetade vänstern inte tillräckligt hårt för att fånga upp väljare. Det räcker förstås inte att bara vara aktiv under en valperiod.
Josefin Brink menar att ett av syftena med den borgerliga politiken var just att försvåra för organiserandet av arbetarklassen.
– Men man ska inte skylla ifrån sig bara på dem. Nu inleder vi det organisatoriska arbetet för att hitta nya och bättre sätt att nå fram på. Hur ska fackföreningsrörelsen stärka sin ställning? Hur ska vi bli bättre? Jag har inga färdiga svar på det än.
Den stora frågan enligt Josefin Brink är hur en regering som under fyra år missgynnat stora grupper människor kan få fortsätta regera. Det faktum att de fick förtroende i ytterligare en mandatperiod gör det svårare för vänstern att vinna tillbaka mark.
– Människors sätt att tänka är förändrat: nu gäller det att se om sitt eget, att man måste köpa sig sin egen vård har blivit accepterat eftersom folk känner att ”samhället ändå inte fungerar”. Det är där vi måste komma in och hitta metoder för att formulera alternativ som är starka och slagkraftiga. Men det är inget man snyter ur näven, det måste vi ta på allvar. Så mycket kan man konstatera att vänstern är på reträtt, inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Känns det kommande arbetet tungt eller motiverande?
– Det är förstås tungt så här precis efter valet, men desto mer angeläget. Det som är väldigt roligt är att vi fått många nya medlemmar nu på kort tid. Det är nog människor som alltid haft de åsikterna men som efter valet känner att de vill organisera sig. Frågan nu är bara hur vi gör det bäst.

Feminism har gått från att ha varit en fråga på tapeten till att knappt synas alls. Vad beror det på?
– Ja, det är ju extremt märkligt. Det är resultatet av en borgerlig politik och under den senaste mandatperioden har klyftorna mellan könen ökat. Utmaningen för framtiden tycker jag ligger i att befolkningen blir äldre och äldre och kommer att behöva mycket vård och omsorg. Detta är mycket relevant ur ett jämställdhetsperspektiv. Om vi inte har en gemensamt finansierad vård för alla innan dess kommer kvinnor tvingas göra det oavlönat.
Josefin Brink tycker att feminismen som det talades om förut var alltför abstrakt och teoretisk och uppehöll sig för mycket vid identitetsfrågor.
– Det talades inte om de vardagliga, strukturella frågorna som är självklara för mig med ett vänsterperspektiv: som till exempel rätten till självförsörjning för kvinnor. Om vi kunde öppna för den diskussionen skulle frågan lättare integreras i samhällsdebatten. Det gjorde det också enkelt för meningsmotståndare att se feminism som en fråga om konkurrens mellan olika ”förtryckta” grupper. Här måste vi också ta oss en ordentlig funderare på hur vi ska nå ut.

Det har ju nästan blivit Reinfeldts grej att tala om låginkomsttagande kvinnor…
– Och det är ju bara trams! Det har varit ren valtaktik. Men det är riktigt obehagligt att han lyckas göra insteg med den retoriken. I praktiken undergräver ju Moderaterna med sin politik, med sina skattesänkningar och privatiseringar dessa kvinnors position. Men det bör påpekas att det inte är dessa kvinnors röster som avgjort valet. De flesta kvinnor inom till exempel vården röstade inte på Reinfeldt, utan röd-grönt. Skatten är ju underlaget till deras löner och till personaltätheten så de slipper stressa ihjäl sig.

Men när skattesänkningarna väl genomförts är det svårt att argumentera emot dem, menar Josefin Brink. Alla har fått tillbaka lite grann. Att det sedan är enorma skillnader i hur mycket baserat på inkomst spelar mindre roll. Till och med den med lägst inkomst har fått några kronor tillbaka och då är det svårare att få igenom en skattehöjning igen. Det var ett smart drag av borgarna, som så mycket annat.
– Även detta måste vi ta med i beräkningen, att folks hela sätt att tänka är förändrat. Vi står verkligen inför en stor utmaning. Det är ett enormt misslyckande att Vänsterpartiet inte lyckats växa sig större och starkare under de fyra år vi stått i opposition till borgarna. Hur kan det komma sig? De har attackerat allt det vi värnar om. Det är dags att ta tag i det här på djupet nu.

Katarina Wikström
katarina@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.