Jan-Erik Gustafsson, Nej till EU: Mobilisera facket att ta strid

04 oktober 2010

Inrikes, Intervju, Nyheter

Jan-Erik Gustafsson är ordförande i Nej till EU, och så här kommenterar han valresultatet.

Vad är innebörden av valresultatet?
– Att den av den nuvarande regeringen drivna åtstramningspolitiken som är baserad på EU:s grundlagsfästa nyliberala politik kommer att fortsätta i ytterliga fyra år. Dessutom kommer asyl- och immigrationspolitiken fortsätta att driva åt höger.

Varför blev det så här?
– Valet kom bara att handla om vardagsnära plånboksfrågor där de båda allianserna bjöd över varandra om att vara bäst. Inte en enda gång diskuterades EU-politiken, varken av riksdagspartierna eller media, trots att åttio procent av besluten i riksdagen numera härstammar från Bryssel.
– Den rödgröna alliansen tog inte chansen att driva och kritisera den EU-styrda åtstramningspolitiken som lett till kraftiga försämringar i arbetsrätt och välfärd, och där Sverige är EU-ledande i att avreglera och privatisera.

Vilka slutsatser ska man dra inför framtiden?
– För folkrörelsen Nej till EU blir det en viktig uppgift att försöka göra svensk inrikespolitik begriplig genom att försöka sätta in den i ett EU-perspektiv och globalt perspektiv. På sikt kommer detta att betyda att Sverige måste lämna ett alltmer överstatligt och auktoritärt kontrollerande EU.

Vad kan och bör vi göra nu?
– Personligen tycker jag att en av de viktigaste uppgifterna är att mobilisera fackföreningsrörelsen att ta strid för en återupprättad arbetsrätt och gå emot åtstramnings- och avregleringspolitiken. Detta kommer, om det blir så, att också att minska utrymmet för Sverigedemokraterna.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.