Ett bakslag för försvaret av en stark välfärdsstat och en offentlig sektor

04 oktober 2010

Inrikes, Intervju, Nyheter

Kristina Boréus är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och kommenterar valet så här:

Hur tolkar du valet i stort?
– Naturligtvis en stor framgång för högern och ett bakslag för arbetarrörelsen. Även ett bakslag för försvaret av en stark välfärdsstat och en offentlig sektor. Även de rödgröna har ju i stor utsträckning anpassat sitt budskap till skattesänkarlinjen. En verkligt oroande aspekt är att klimatfrågorna – som till skillnad från frågor om bröstpumpar och från och med vilken årskurs eleverna ska ha betyg, handlar om överlevnad i global skala – varit nästan helt frånvarande i valet .

Hur ser du på sverigedemokraternas framgång?
– Mycket olyckligt. Speciellt om de får en vågmästarställning finns risk att i första hand allianspartierna anpassar sin flyktingpolitik och politiken gentemot dem som redan invandrat till Sverige. Detta har skett i andra länder när högerpopulistiska partier kommit in i parlamenten, till exempel i Danmark. Där har flyktinginvandringen nästan helt strypts och man har gjort det mycket svårare för de redan invandrade att få permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap. Även utan vågmästarställning har Sverigedemokraterna fått nya plattformar, både i rikspolitiken och kommunalt, att föra ut sitt invandrings- och invandrarfientliga och antimuslimska budskap. Ser man återigen till Danmark har muslimer och invandrare där tvingats leva med en mycket negativ och exkluderande offentlig debatt efter Dansk Folkepartis genombrott.

Vad är orsaken till sossarnas bakslag?
– Uppenbarligen har arbetarrörelsen misslyckats med att föra ut en politik som mobiliserar tillräckligt stora grupper för att den ska kunna utgöra grunden i ett regeringsalternativ. Detta är ju en utveckling som pågått under längre tid. Det har varit mycket små skillnader i budskapet från de två blocken i detta val. I ett sådant läge spelar förmodligen enskilda partiledares framtoning i medierna stor roll. Varken S eller V tycks ha hittat den politik som talar till väljare i arbetarjobb, underordnade servicejobb eller som är arbetslösa. Förmodligen har många medelklassväljare tyckt att man lika gärna kan rösta på ett alliansparti som på Socialdemokraterna.

Hur ser du på framtiden?
– Klimatförändringarna kan komma att få konsekvenser som är mycket svåra både att förutse och hantera. Vi lever i ett av många länder där det privata näringslivet och politikerna vill rädda situationen genom att bygga bättre miljöbilar istället för det som troligen är nödvändigt – att den rika världen kraftigt minskar sin produktion och konsumtion av varor, minskar sitt resande och på andra sätt försöker väga lättare på jorden. Samtidigt marscherar högerextrema partier i stadig takt in i beslutsfattande församlingar i hela Europa. Med andra ord ser det just nu inte direkt ljust ut. Men man ska inte vara alltför negativ – det pågår också positiva processer som vi inte sett resultatet av än.

Vad behöver göras nu?
– Den inom- och utomparlamentariska vänstern måste försöka formulera ett trovärdigt alternativ. Antirasism och ett försvar av asylpolitiken är naturligtvis viktiga i detta läge. Klimatfrågan måste tas på allvar.
Liza Ahnland
liza@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.