Värva nya läsare till kampanjpris

25 oktober 2010

Kampanj för INTIS, Nyheter

Värva nya läsare till kampanjpris!
I en värld som är så galen som dagens värld behövs det alternativ. Socialistiska lösningar, och inte minst tidningar som bär fram ett annat budskap än ett som redan sett sig förbrukat. I ett Sverige som står inför ytterligare fyra år av borgerlig regering och borgerlig politik behövs en röst för solidariteten.
En alternativ röst behövs!
Internationalen är en sådan röst.
Därför. Värva nya läsare.

Kopiera, klistra i ett mail, fylla i och skicka till anders@interantionalen.se
Värva nya läsare till kampanjpris!
Gäller till och med 31 december 2010.

❏ Halvår 210 kr ❏ Kvartal 115 kr
Internationalens PG 678272-6
Till (namn):
Adress:
Ort:
Telefon + Email:

Från (namn):
Adress:
Ort:
Telefon + Email:

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.