”Det blir inte fler jobb”

18 oktober 2010

Nyheter

Ekonomen Sten Ljunggren dömer ut regeringens budget:
– Sysselsättningen? Nej, här finns inte mycket att hämta. Det enda som snabbt kan öka antalet jobb är en satsning på offentliga sektorn, men Borg planerar för att den ska minska ett par, tre procentenheter av BNP mellan 2011 och 2014. Det gör omkring 60 miljarder i utebliven ökning jämfört med om andelen hade varit oförändrad.

Ekonomen Sten Ljunggren har just avslutat sin genomgång av alliansregeringens nya statsbudget och avvisar Anders Borgs påståenden om att den skulle sätta sysselsättningen främst.
– Man har accepterat en arbetslöshet på nivåer som var helt otänkbara före krisen i början av 1990-talet. På 80-talet, när vi ritade kurvor över arbetslöshetens ökning, var 4 procent extrema siffror. Idag framställs dubbelt så höga siffror som okej.
Sten Ljunggren menar att arbetslösheten inte bara drabbar den enskildes levnadsvillkor, den är också mycket dyr för samhället.
– Trots de sänkta ersättningsgränserna handlar det om stora summor. Idag ligger kanske kostnaden för en arbetslös på 85 procent mot vad det hade kostat att anställa i offentliga sektorn.

Järnhårda lönelagen
Det är en väldig utgift som hade kunnat gå till meningsfull och nödvändig sysselsättning istället för sysslolöshet. Men arbetslösheten har, menar Sten Ljunggren, en annan funktion.
– Ja, det är så klart den ”järnhårda lönelagen”, det vill säga ett sätt att hålla tillbaka lönekraven bland löntagarna. I synnerhet när man genom höjningarna av a-kassan och på andra sätt fått folk att gå ur facket. Men det handlar inte bara om lönen. Genom arbetslösheten sätter man direkt press på fackets ställning och makt över huvud taget.
Egentligen finns bara en sak i Anders Borgs budget som väckte viss överraskning hos Sten Ljunggren.
– Ja, det är att man planar ut skattesänkningstakten efter hand och fram mot 2014 ligger still en bit under 45 procent av BNP utan fortsatta sänkningar. Frågan blir väl då hur mycket oppositionen kommer att våga avvika från den nivån annat än marginellt. Att de rödgröna inte hade något alternativ visades tyvärr under den gångna valrörelsen när skillnaderna i skattepolitiken knappast kunde ses med lupp.

Håkan Blomqvist

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.