Nu tar vi chansen – RÖSTA BORT ALLIANSEN

13 september 2010

Analys, Inrikes, Nyheter

Den 19 september är det dags. Då finns chansen att rösta bort regeringen Reinfeldt och sätta punkt för fyra års högerstyre. För bara några månader sedan en valutgång som föreföll närmast given. Reaktionerna mot massarbetslöshet, utförsäkringar, social nedrustning och ökade klyftor pekade mot regeringsskifte. Vem ville väl ha fortsatt nedmontering av välfärden? Tills kampanjmaskinerierna drog i gång. Med alla stora tidningar på sin sida, massiv support från det privata näringslivet och välsignelse från internationella marknadsorgan tycks högeralliansen ha vänt på oddsen. Till orsakerna hör också förstås, pengar.

Just under valåret har extra budgetmedel pytsats ut för att skjuta upp väntade kommunala nedskärningar och sänkta pensioner. På så sätt maskeras för ögonblicket djupet av den sociala krisen. De verkliga smällarna väntar kommunerna efter valet, 2011. Och en bred medelklass som fått mer i plånboken genom ”jobbskatteavdrag” kan ännu hoppas slippa att drabbas.
Till orsakerna hör också den rödgröna oppositionens vankelmodiga budskap. Istället för generaloffensiv för en radikal och jämlik omfördelning av samhällsresurserna, för tiotusentals nya jobb i offentliga sektorn och fast kontroll över skenande finanskapital förs kampen i mycket om nyanser i politikens så kallade mittfåra.

Spelar då resultatet den 19 september ingen roll?
Jo, men framförallt i en negativ mening. En seger för de rödgröna kommer inte att innebära något ”slutet gott, allting gott”, som i barnsagorna. ”Världens bästa välfärd”, som Ohly hoppas på, kommer inte att infinna sig. Arbete kommer inte att erbjudas alla. Jämlikheten kommer inte att förverkligas. Ute i kommunerna kommer S-, V- och MP-politiker att fortsätta stänga fritidsgårdar och anpassa sig till budgetdisciplinen. Det svenska samhället är ingen isolerad ö utan sitter fjättrat i de internationella finansmarknadernas, EU:s och den globala kapitalismens järngrepp. Att börja bryta det greppet kräver en rebellisk – och gentemot de välbeställda hänsynslös – masskraft som tillsammans med likasinnade världen över kan skaka om systemet.
Men en seger för högeralliansen innebär ett politiskt godkännande av galopperande ojämlikhet, privatiseringar och nedmontering bit för bit av välfärdsstaten – i ytterligare fyra år. Ingen får tro att borgarna då kommer att vila på hanen och styras av återhållsamhet. Tvärtom kommer omdefinieringen av samhällets goda, av målsättningar och värderingar tillsammans med omstöpningen av den materiella verkligheten att forceras. Att premiera de ”framgångsrika” och straffa ut de som kommer efter, att försvaga det gemensamma och förstärka det privata, att idealisera egoismen – den individuella och nationella – och blockera det solidariska kommer i än ökad utsträckning att prägla vår vardag – från skolan och arbetslivet till de sociala systemen och kulturen. Och omgestalta samhället i grunden.

Den 20 september riskerar vi att vakna upp till vidöppna portar för 2000-talets hårdnande klassamhälle utan pardon där mycket av det vi hade hoppats var historia; herrskap och tjänstefolk, klassförakt och nöd, maktfullkomlighet och utsatthet uppfattas som alltmer normalt – och rentav bejakas.
Eller också tar vi chansen och vaknar upp till tonerna av årtiondets stjärnsmäll mitt i det växande självförtroendet hos högeralliansens borgerliga framtidsprojekt. Då har vi långtifrån fört samhällsstriden till ett segerrikt slut – men vi har inlett den med en välkomstfanfar för 2000-talets nya vänsteroffensiv.

Internationalen valspecial

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.