Nappflaskor, kassakvitton, burkar…

20 september 2010

Miljö, Nyheter

– Ännu en illustration till regeringens havererade kemikaliepolitik.
Detta säger Åsa Romson, Miljöpartiet, angående larmrapporterna om det hormonstörande ämnet Bisfenol som hittats i höga halter i kassakvitton, nappflaskor, konservburkar.

På senare år har allt fler forskningsrapporter kommit som varnar för riskerna med kemikalien Bisfenol. Man har tidigare varnat för Bisfenol A (BPA) i bland annat nappflaskor och matlådor. Nu slår forskare larm om en ny källa till att få i sig den farliga kemikalien: kassakvitton.

Hormonpåverkande
BPA finns i hårdplast av polyester, polykarbonat och epoxyharts och är en av världens vanligaste plastkemikalier. BPA liknar kroppens egna hormon och kan därför påverka det endokrina systemet. Icke önskvärda östrogeneffekter visades i en studie på råttor redan 1938 och många fler liknande studier har gjorts sedan dess. Ämnet misstänks förutom att störa fortplantningsförmågan, även kunna hämma inlärningen samt ge beteendestörningar.
Man känner idag till att kemikalien frigörs när plasten upphettas, till exempel när vällingflaskan värms i mikron. Bland annat på detta sätt kan ämnet läcka ut ur plasten och tas upp av kroppen. BPA är skadligt även i låga doser och kan vid kontakt ge, förutom tidigare nämnda effekter, en ökad risk för fetma, cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Nio av tio människor har mycket låga halter Bisfenol A i kroppen. Kemikalien finns i bland annat nappflaskor, konservburkar, plastburkar, plastmuggar, tandproteser, tätningsmedel, returflaskor och rör som används i byggbranschen.

”Sverige bör gå före”
Enligt en artikel i Dagens Nyheter slog EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (EFSA), i juli i år fast att EU:s gränsvärde för BPA var säkert tills vidare. Men Sverige har drivit på för att gränsvärdet ska skärpas med hänsyn till riskerna med ämnet. Danmark och Kanada har redan förbjudit Bisfenol i nappflaskor. Den svenska regeringen har dock velat vänta på att EU ska införa ett gemensamt förbud eftersom man anser att det skulle bli mer slagkraftigt. Men kemikalieinspektionens krav är att Sverige går före EU och miljöminister Andreas Carlgren räknar nu med att ett förbud kan införas under nästa år.

Regeringen får kritik
I ett pressmeddelande från Miljöpartiet går oppositionen med Miljöpartiet i spetsen hårt åt regeringen och menar att man försummar frågan om miljögifter.
”Det håller inte att försumma frågan om miljögifter under snart fyra år, för att sedan reagera senfärdigt på ett ämne och produktområde i taget – Bisfenol A i nappflaskor, nu kanske Bisfenol A i kassaremsor, sen kanske Bisfenol A i plåtburkar. Vi omges av tusentals farliga kemikalier i vår vardag. Det behövs mer genomgripande åtgärder. Och det behövs en kontinuitet i arbetet, man måste ligga på”, säger Åsa Romson, riksdagskandidat för Miljöpartiet, i ett pressmeddelande. Åsa Romson menar vidare att EU:s kemikaliepolitik mest är som ett tomt skal. ”Vi måste fylla det med innehåll och Sverige behöver hjälpa till att föra in fler farliga ämnen i systemet”, menar hon. ”Ekots nyhet om Bisfenol i kassakvitton är ännu en illustration på regeringens havererade kemikaliepolitik. Vi behöver en ny regering som tar miljögifter och folkhälsa på allvar”, avslutar Åsa Romson Miljöpartiets pressmeddelande.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.