Cykeldemonstration i Göteborg: “Stoppa Marieholmstunneln!”

18 september 2010

Göteborg, Inrikes, Nyheter

 

 

 

 

 

 

 

I Göteborg gjorde en cykeldemonstration på lördagen att bilismen i innerstaden blev bortprioriterad under ett par timmar. Och demonstranterna ställde också politiska klimatkrav

– Bygget av Marieholmstunneln måste, och kan, stoppas. Att planera för ökad bilism är absurt ur klimatsynpunkt, sade Björn Rönnblad som var Socialistiska Partiets talare i den breda protestaktionen.

”Göteborg är ute och cyklar – staden måste ta sitt klimatansvar!” var samlande tema för demonstrationen som arrangerades av närmare tjugo organisationer, bland dem Miljöförbundet Jordens Vänner, Klimax, Gemensam Välfärd, Fältbiologerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Under ett par timmar cirklade några hundra cyklister upp och ner längs Kungsportsavenyn ackompanjerade av musik från tre olika band. Hotande regnmoln sprack påpassligt upp.

Demonstrationens krav var ”Bygg ut kollektivtrafiken – inte bilismen”, ”Inför trängselavgifter – sänk kollektivtrafiktaxorna” samt ”Det är i strid med klimatpolitiken att bygga Marieholmstunneln”. Under och efter cyklandet framträdde talare från de deltagande organisationerna. Björn Rönnblad, som var Socialistiska Partiets representant vid mikrofonen, tog fasta på en av huvudparollerna.

-Byggandet av Marieholmstunneln har inte startat ännu. Om det blir en bred och stark rörelse emot så kan vi stoppa tunneln. Det räcker inte att kritisera planerna, sade han i sitt tal.

Han pekade på tidigare miljörörelseerfarenheter från Göteborg som stöd för att det vore möjligt att nå framgång. 1976 ockuperade flera hundra miljöaktiva Kungstorget i centrala staden för att hindra bygget av det parkeringsgarage som politikerna drivit igenom beslut om. Rönnblad deltog själv i ockupationen.

– Vi bodde på torget i tolv dygn. Ockupationen lyfte fram den mycket breda opinionen mot garaget i ljuset. Hundratusen Göteborgare skrev på namnlistor som krävde stopp för bygget. Vi vann, politikerna backade och det blev inget garage, berättade han för demonstranterna, varav många sannolikt var födda senare än 1976.

När det gäller Marieholmstunneln har Göteborgs kommunfullmäktige redan gett klartecken till att finansiera bygget. Beslutet fattades efter att Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som bägge hårt kritiserat tunneln av klimatskäl, vikit sig och röstat ja till det ”trafikpaket” där tunneln ingår.

– Idag är vi långt ifrån det läge som rådde vid Kungstorgsockupationen. Men ockupationen då föregicks av att miljörörelsen i flera år enträget bedrev opinionsarbete, överklaganden och annat innan vi satte oss i vägen. En liknande aktivitet vore möjlig nu också, dagens demonstration är ett av flera steg på vägen för att skapa den starka och breda rörelse som krävs, sade Björn Rönnblad

– Att stoppa Marieholmstunneln vore ett viktigt led  i den omställning som krävs. Och det skulle ge klimatrörelsen självförtroende att gå vidare på vägen mot de radikala förändringar som är nödvändiga för att rädda klimatet.

– Om det gick att stoppa Kungstorgsgaraget så borde det vara möjligt att stoppa också Marieholmstunneln, sade Björn Rönnblad

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.