”Sörj inte, organisera dig!”, Ellie Cijvat, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner

22 september 2010

Intervju, Nyheter

Hur tolkar du valet?
– Som ett bakslag för miljön och solidariteten. Alliansen har de senaste fyra åren fört en usel miljöpolitik, där de bland annat avreglerat kollektivtrafiken. De har öppnat upp för nya kärnkraftverk, vill göra Sveriges utsläppsminskningar i andra länder, och bygga “förbifart Stockholm”, det dyraste motorvägsprojektet i Sveriges historia. Dessutom har alliansen urholkat det internationella biståndet genom att till exempel lova klimatbistånd från biståndspotten och steg för steg strypa möjligheter för folks engagemang i solidaritetsfrågor. Men även inom Sverige har de fört en anti-solidaritetslinje där man utförsäkrar sjukskrivna och betalar skattesänkningar för de rika med minskad ersättning för de som behöver det. Istället för ökad jämlikhet har de ökat klyftorna.

Hur ser du på Sverigedemokraternas framgångar?
– Det är oroväckande, men inte oväntat tyvärr. Grogrunden för missnöjet har bara ökat i och med ökade klyftor och ökat utanförskap. Att i det läget ha en opposition som inte kunde lägga fram en inkluderande välfärdsvision gynnade SD. Nu får vi se hur det blir, de borde inte kunna få mycket inflytande egentligen, men samtidigt finns det åtminstone ett parti inom alliansen som på sätt och vis redan har tagit över en del av Sverigedemokraternas politik och retorik.

Vad är orsaken till sossarnas bakslag?
– Jag tror det är en kombination av olika faktorer: För det första lyckades S och i förlängningen de rödgröna inte förmedla en tydlig framtidsvision i valrörelsens början, och då kom valrörelsen att handla om typ 300 eller 500 kronor till pensionärerna. Att flirta med så kallade mittenväljare är fel strategi, frågar man människor vill de ha gemensam välfärd och gröna jobb. Jag tycker ändå att V och MP lyckades med detta bättre i slutet. Men en annan aspekt är att media är till 80 procent borgerliga, de kampanjade nästan in i det sista för alliansen även på nyhetsplats.

Hur ser du på framtiden?
– Visst känns det just nu som att Sverige har blivit ett kallare land. Men samtidigt har kamplusten väckts till liv nu hos många.

Vad behöver göras nu?
– Organisering! Det gäller för de utomparlamentariska rörelserna att fortsätta protestera mot dålig politik, formulera vassa alternativ och visioner och se till att folk från olika grupper i samhället träffas och gör gemensam sak. Utmaningen är förstås att skapa solidaritet mellan rörelserna, att visa att vi är relevanta för folks vardag och att ta tillvara människors olika möjligheter att bidra.
– Blir det ett stort tryck underifrån kan vi uträtta stordåd. Så sörj inte, organisera dig!

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.