Talibansamtal kan vara en väg ur Afghanistan för USA

30 augusti 2010

Inrikes, Nyheter

Enligt uppgifter i bland annat Guardian nyligen förekommer samtal mellan Karzais regering och talibanledare. USA ska ha gett Karzai, liksom Pakistan och Saudiarabien, vissa möjligheter att verka för en politisk kompromiss med talibanerna. Betyder det att USA:s ledning inte längre räknar med seger i Afghanistan?
Ann Wilkens, ordförande för Svenska Afghanistankommittén, var under åren 2003-2007 svensk ambassadör i Pakistan och Afghanistan. Farooq Sulehria talade med henne om läget i Afghanistan.

Anser du att samtal med talibanerna tyder på ett nederlag för USA eller är det ett försök att dra in dem för att stabilisera situationen?
Som jag ser det är det inte möjligt för USA att få över talibanerna. Samtalen ser jag som en väg ut ur Afghanistan. Lämna landet vill förstås alla, mer eller mindre. Det är heller ingen mening med att fortsätta. Situationen förvärras hela tiden och ambitionerna har redan tonats ner. Men man vill på sätt och vis lämna med hedern i behåll – omöjligt enligt min uppfattning – och då kommer uppgörelser med talibanerna att bana väg.

Vad anser du om samtalen med talibanerna och den oro som visas för kvinnornas rättigheter?
– Det talade mycket om hur talibanerna behandlade kvinnor när de var vid makten. I USA fanns påtryckningsgrupper i den frågan. Men jag tror fortfarande inte att USA skulle ha angripit Afghanistan på grund av kvinnornas rättigheter. Utan 11 september skulle det inte ha blivit något angrepp. Och vid det här laget är det en verklig risk att könsfrågorna kommer att säljas ut. Nu när alla är ivriga på att ge sig iväg sänker de standarden på vad de kan acceptera. Priset för tillbakadragandet kan komma att betalas av de afghanska kvinnorna.

Tror du att talibanerna har någon möjlighet att återvända i triumf till Kabul?
– Nej, det tror jag inte. Jag tror att varken det afghanska folket eller det internationella samfundet kommer att låta det hända. Ett troligare scenario är att talibanerna mer eller mindre övertar landets södra delar. De norra delarna går till krigsherrarna. I Kabul kommer det att finnas rester av de internationella styrkorna för att hålla isär de norra och södra delarna och upprätthålla stabiliteten i Kabul. Jag kan tänka mig ett sådant resultat på kort sikt.

Och Indien, Iran, Pakistan? Kommer dessa länder att acceptera situationen?
– Vi vet mer eller mindre hur det ser ut. Pakistan är ute efter vad man kallar ”strategiskt djup” i Afghanistan, vilket betyder att de vill ha inflytande i Kabul, medan Indien, Iran och Ryssland kommer att motsätta sig talibanernas återkomst. Alla länder i regionen har olika agendor. Iran kommer till exempel att köra sin egen linje. Det finns risk för en regional konflikt.

Natoalliansen föll samman i Irak. Det anses att ett av skälen att fortsätta Afghankriget är att hålla samman Nato. Nu har Nederländerna gett sig iväg för gott. Betyder det att Nato börjar rasa ihop?
– Jag gillar inte konspirationsteorier. Efter Bonnkonferensen 2001 fanns ett ganska äkta engagemang för att gå mot Kabul. Folk ansåg att detta skulle stabilisera och till och med demokratisera Afghanistan. Jag anser att Afghanistan var ett avgörande test för Nato. Det är den första operationen långt från hemmaplan. Därför riskerar det också att bli ett större nederlag. Men det kommer inte att leda till att Nato faller sönder.
WikiLeaks har återigen fäst uppmärksamheten på kontakterna mellan ISI, Pakistans största underrättelsetjänst, och talibanerna. Som vanligt förnekar Islamabad allt detta. Hur reagerar diplomatiska kretsar på förnekandet? Och hur bedömer du själv påståendena?
– Allt detta är välkänt. Detta var inte nyheter för någon. Vi vet alla att det förekom tvetydigheter, dolda agendor och så vidare. Ingen regering i Islamabad har både velat och kunnat tygla hela säkerhetsapparaten. Hittills har WikiLeaks bara ägnat sig åt perioden fram till 2009. Med tanke på de korta uppdragsperioderna kommer de flesta inblandade internationella styrkorna att ha lämnat Afghanistan. Men jag är verkligen oroad för enskilda afghaner vars namn blivit offentliga eftersom de arbetade med Nato eller Isaf. Om jag var på WikiLeaks skulle jag inte ha offentliggjort de namnen. De borde tas bort.

Finns det en möjlighet till fred i Afghanistan eller kommer landet att fortsätta sjuda?
– På kort sikt är jag inte optimistisk. I viss grad kommer landet att fortsätta sjuda. Förr eller senare får vi troligen uppleva ytterligare konflikter. Kanske det kan uppstå en kort period av stiltje när de internationella styrkorna ger sig iväg, men konflikter kan bryta ut på nytt. Som europé tror jag det kan vara lärorikt att se på Europas historia. Under förra århundradet drabbades Europa av stora katastrofer, första världskriget, följt av ett dåligt fredsavtal som la grunden till andra världskriget, vilket blev än värre. Om ytterligare ett krig startar i Afghanistan är jag rädd att Väst inte ens är välkommet att ingripa. 2001 var vi åtminstone välkomna. Nästa gång kanske det inte blir så. Då hamnar konflikten i händerna på lokala makter – vilket inte heller är ett så positivt scenario.

Skulle det vara en lösning att lämna över Afghanistan till FN?
– Jag tror inte att FN har möjlighet att mobilisera den styrka som behövs för att ta ansvar i Afghanistan. Vi har sett att FN inte kunde leva upp till sina åtaganden i Rwanda när FN-trupper stod hjälplösa och såg på medan massakrerna genomfördes. FN-trupperna är normalt sett avsedda för fredens bevarande och saknar mandat att ingripa. Sedan dess har tendensen varit att överföra mer ansvar till regionala organisationer, som Afrikanska unionen, och subregionala som SADCC, ECOWAS och IGADD. Om man tänker sig FN och Afghanistan, varifrån skulle trupperna tas? Vilka är det står för större delen av FN-trupperna? Bland annat Pakistan och Bangladesh – och de skulle inte accepteras i Afghanistan. Så var skulle man ta dem? Jag tror inte att Väst ställer upp.

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.