Stort klimatläger inför valet i höst

02 augusti 2010

Inrikes, Nyheter

Miljörörelsen samlar sig inför valet. Köpenhamnsfiaskot ska utvärderas, press ska sättas på politikerna. Och uranbrytning, välfärd utan tillväxt, mat och miljö, kärnkraft, världens skogar, är något av allt som tas upp på det stora klimatlägret, där Miljöförbundet Jordens Vänner är en av huvudarrangörerna.

– Huvudsyftet med lägret är att aktiva från olika grupper i hela Norden skall mötas, lära mer av varandra och diskutera strategier för de kommande årets klimatarbete, säger Ellie Cijvat från Miljöförbundet Jordens Vänner.
”Omställning för klimaträttvisa” är namnet och temat för lägret som arrangeras första veckan i augusti utanför Uppsala.
Tanken är att riksdagspartierna ska ställa upp i debatt på lördagen.
– Det vi saknar är politiker från allianspartierna. S, v, mp och kd har tackat ja men övriga har inte fått fram några namn trots påstötningar sedan april. Vi hoppas att miljöminister Andreas Carlgren kan komma till lägret någon av dagarna, säger Ellie Cijvat.
– Det hela är en folkbildningssatsning, säger Kajsa Grebäck från Studiefrämjandet, en av de andra huvudarrangörerna.
Och det finns mängder av intressanta punkter på veckans program, ett femtiotal faktiskt. På måndagen diskuteras till exempel Systemförändring, inte klimatförändring, mottot från Köpenhamsmötet. Vad vill rörelserna när de säger systemförändring? På lördagen blir det en naturlig återkoppling när hållbara lösningar i Europa diskuteras – hur har folk burit sig åt för att lyckas i klimatkampen?
Andra punkter handlar om hur dagens folkrörelser arbetar, småbrukarnas roll när det gäller förnybar energi, välfärd utan tillväxt, världens skogar inte bara kolsänkor, och behöver miljörörelsen anlägga ett genusperspektiv? De fattiga i världen är oftast kvinnor och de drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Gunvor Karlström
gunvor@internationalen.se

Huvudarrangörer till lägret är Miljöförbundet Jordens Vänner, Studiefrämjandet och Färnebo Folkhögskola. Medarrangörer: Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, Klimataktion Uppsala, Klimax Uppsala, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), Naturskyddsföreningens klimatnätverk, Omställning Sverige.
Se också:www.klimatlager.mjv.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.