Skatt på vindkraftskooperativ?

23 augusti 2010

Miljö, Nyheter

I Sverige finns ett 70-tal vindkraftskooperativ. Men när det visade sig att skatt skulle tas ut på kooperativens el sjönk intresset. Finansminister Anders Borg anser att kooperativen ska beskattas. Vindkraftsbolaget O2 Vindel har inför valet frågat riksdagskandidaterna om deras åsikt.

”Den andelsägda vindkraften är hotad, men kan räddas av den nya riksdagen. Hela 91 procent av riksdagskandidaterna anser att det är viktigt att den andelsägda vindkraften ges goda förutsättningar att fortsätta växa.”
Detta säger vindkraftbolaget O2 Vindel i ett pressmeddelande.
”Lokalt ägd vindkraft har varit en växande folkrörelse. Men antalet köpare av vindandelar har rasat sedan Skatteverket för snart två år sedan aviserade att vindkraftkooperativ ska uttagsbeskattas. Under våren 2010 har det tagits en rad politiska initiativ. Den rödgröna oppositionen vill ha en snabb utredning i syfte att lösa problemet, Centerpartiet har ställt sig bakom ett konkret förslag från vindkraftkooperativ om ett kapitalavdrag som skulle neutralisera den negativa effekten av uttagsskatt och borgerliga riksdagsledamöter från M, KD och FP har agerat tillsammans för en lösning. Alla initiativ har dock stoppats av finansdepartementet.”, skriver vindkraftbolaget.

Majoritet för växt
Den valenkät som O2 Vindel genomfört bland riksdagskandidaterna visar att en stor majoritet av de svarande inom samtliga partier (56 procent av samtliga tillfrågade) anser att det är viktigt att den andelsägda vindkraften ”ges goda förutsättningar att fortsätta växa”. Siffrorna för de olika partierna är som följer: Miljöpartiet (100 procent), Vänsterpartiet (96 procent), Centerpartiet (95 procent), Socialdemokraterna (93 procent), Kristdemokraterna (87 procent), Folkpartiet (84 procent) och Moderaterna (83 procent).
Linda Magnusson, vd för O2 Vindel, menar att de borgerliga partierna i sitt kommande valmanifest bör ge ett tydligt löfte om att lösa frågan.
– Nu måste politikerna gå från ord till handling och rädda det lokala ägarskapet av vindkraften. Annars kommer de stora eljättarna att helt styra vindkraftens expansion, säger hon.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.