Satsa på närproducerat och minska matslöseriet

30 augusti 2010

Inrikes, Miljö, Nyheter

– Hunger är inte nödvändigtvis att människor svälter. Hunger kan också vara begäret efter mer, att vilja äta mer, konsumera mer. Det finns en slags hunger som kan beskrivas som girighet. Men det finns också en hunger som innebär engagemang och vilja att lära sig.

Så inledde fotografen Jens Assur seminariet “Vem producerar framtidens mat” som hölls på Kulturhuset i Stockholm i förra veckan. Internationalen var på plats och fick bland annat en pratstund med jordbruksminister Eskil Erlandsson.
Matproduktionen i världen ska öka med 70 procent till 2050. Detta är FN:s mål och länder som Sverige med ett relativt stabilt klimat bör ha stora förväntningar på sig att öka matproduktionen. Faktum är dock att produktionen snarare minskar och orsaken är bland annat att kravet på billig mat fortfarande är starkt, vilket gör att priserna pressas så hårt att många svenska bönder inte förmår hänga med i prispressen. Samtidigt kastar svenskarna en tredjedel av maten. Vad måste göras? Denna fråga var utgångspunkten för seminariet “Vem producerar framtidens mat” som arrangerades av bland andra LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) i samarbete med Kulturhuset.

Bättre mat i offentliga sektorn
Förste talare ut var jordbruksminister Eskil Erlandsson (C). Han menade att lönsamhet för bonden är en viktig faktor när det gäller att stärka förutsättningarna för den svenskproducerade maten. Han ville också ha bättre kvalitet på skolmaten och maten inom vården.
Peter Eriksson (MP) ville utbilda de anställda inom de kommunala köken i bättre livsmedels- och kockkunskap samt hur man gör för att hantera en ekonomi som baseras på närproducerad mat. Han menade att dyrare olja och en ökande befolkning kräver mer inhemsk produktion.
Jens Holm (V) sa att de rödgröna är överens om att ge mer pengar till den offentliga sektorn där vänsterpartiet vill se en bättre satsning på mat. V vill också ta bort subventionerna till köttindustrin samt införa en kilometerskatt på transporter, något som man hoppades kan underlätta för den inhemska produktionen.
Joakim Stymne (M) tyckte sig se en negativ inställning till handel hos vänsterpartiet. Jens Holm hävdade dock att man var positivt inställd till att ”världen blir mer global men att det viktiga är på vilket sätt detta sker”.

Vill minska matsvinnet
Efter debatten fick Internationalen en kort pratstund med jordbruksministern. På frågan om vad man ska göra åt att så mycket mat slängs i Sverige svarade han:
– Vi har diskuterat detta och det finns många olika lösningar. Vi ska arbeta brett, ett sätt är att lära barnen mer.
Eskil Erlandsson ville också arbeta för mindre svinn i den offentliga sektorn, där matlådor och kompostering kunde vara vägar att nå detta mål. Inom handeln menar han att det handlar mycket om logistik och att helt enkelt inte köpa in mer än vad som går åt i butiken. Höga ambitioner från vår borgerliga minister alltså, men hur detta ska kunna bli verklighet i den av den borgerliga regeringen hårt ansatta offentliga sektorn och på den konkurrensinriktade livsmedelsmarknaden är en helt annan sak.

Dilemma
Utställningen ”Hunger” av fotografen Jens Assur visades i samband med seminariet och behandlar bland annat sambandet mellan urbanisering, matproduktion/konsumtion och miljöfrågan. Han menade att det finns ett dilemma för dagens samhällsmedborgare. Dels får vi höra att vi ska konsumera mera för att rädda ekonomin samtidigt som vi måste konsumera mindre för att rädda miljön. Under tiden lämnar människor över hela världen landsbygden för städerna. Han menar att det är i storstäderna som man ser vad som sker just nu – hur människans livsstil påverkar miljön. Årsskiftet 2009/2010 var enligt Jens Assur en brytpunkt då det för första gången i historien bor fler människor i städerna än på landsbygden.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.