Rödgröna EU-uppgörelsen väcker kritik inom V

09 augusti 2010

Inrikes, Nyheter

”Valsamverkanspartierna är nu överens om en EU-politik som är en direkt blåkopia av den hycklande socialdemokratiska EU-retoriken.”
Den hårda kritiken kom från ett antal vänsterpartister efter att partiledningen för V kommit överens med S och MP om EU-politiken inför och efter valet.

Vänsterpartiet har sedan början av nittiotalet haft ett klart och tydligt mål om att bli en del av en kommande regering, men har hittills bara varit en del av regeringsunderlaget som socialdemokraterna kommit att luta sig mot. Något som i praktiken betytt att V varit ett ben som S kunnat stödja sig på utan att V haft något egentligt inflytande över politiken.
Inför årets val ser det annorlunda ut. Vänsterpartiet ingår nu i ett block bestående av S och MP och kan vid en valseger – som i nuläget ser ytterst osäker ut – få en del ministerposter. Med tanke på partiets opinionssiffror lär det inte bli några mer framträdande och tunga poster eftersom S med säkerhet och MP med största sannolikhet kommer att bli större.
Men att ingå i ett politiskt block och bli fullt ut accepterade har sitt pris. För V verkar det bli högt. Alla kontroversiella krav sopas under mattan för att inte störa ordningen inför valet. För en utomstående iakttagare verkar det som om målet att få några ministerposter väger tyngre än den framtida politikens egentliga innehåll, mål och mening.
En ytterst riskabel strategi som inför och framför allt efter valet – om det nu vinns – riskerar att demoralisera många vänsterpartister, särskilt på basplanet, som vill ha ett radikalt brott med den nyliberala politiken. En politik som den socialdemokratiska regeringen under regeringsåren 1994 till 2006 mer eller mindre gjort till sin.

Kollisionskurs
En av många frågor där V tidigare stått i direkt kollisionskurs med S har varit synen på EU och dess ekonomiska tvilling, den monetära unionen EMU. Vid bägge folkomröstningarna har V varit emot och S för.
Nu är Sverige sedan folkomröstningen hösten 1994 med i EU, och synen på EU borde ha varit en ordentlig stötesten inför årets val.
Så verkar det nu inte bli. I mitten av sommaren slöts en EU-uppgörelse mellan V, S och MP.
En uppgörelse som blir mycket hårt kritiserad av ett antal medlemmar vars kritik publicerades i en tidning som står V nära, Flamman.
Så här skriver de:
– Få lär ha förställt sig att Vänsterpartiet skulle kunna få med sig valsamverkanspartierna på vår linje i EU-frågan. Vi inser alla att en del av den löpande räkning vi betalar för en eventuell framtida rödgrön regering är att vi accepterar att vi inte aktivt kan driva en del stöttefrågor.
– Man kan dock, även när man måste vika ner, göra det på olika sätt, med mycket olika resultat. Man kan antingen använda förhandlingen och överenskommelsen som ett tillfälle att tydliggöra den egna positionen och de politiska perspektivskillnaderna. Eller så kan man helt överge sin position på ett underdånigt vis som bara kan uppfattas som en direkt underkastelse – och därmed ett förlorat existensberättigande.
”Blåkopia”
Vilken väg de som skriver anser att V har valt framgår tydligt längre fram när de konstaterar att ”valsamverkanspartierna är nu överens om en EU-politik som är en direkt blåkopia av den hycklande socialdemokratiska EU-retoriken”.
Med detta tycks skribenterna avse en politik som inte förhåller sig till den nyliberala politik som präglat EU både igår, idag och med all säkerhet i morgon, utan istället målar upp en bild av ett annat EU eller en annan union i en annan tid.
Skribenterna påpekar det faktum att de som stött V i valen i flera fall gjort det för att partiet framstått ”som pålitliga EU-motståndare”, något som de finner stor anledning att betvivla idag. Skribenterna avrundar sitt inlägg med följande rader:
– Partiets sista förtroende som EU-motståndare förbrukas nu i snabb takt, partistyrelsen har skickat den klara signalen att Vänsterpartiet inte är beredda att ta några strider för EU-motståndets skull. Vi önskar att partistyrelsen istället med klarhet kunde säga: Vi har för tillfället inte makt att förändra den EU-positiva politik som socialdemokraterna och miljöpartiet bejakar. Vi försökte, men vi lyckades inte. Det innebär att en rödgrön regering tyvärr kommer att föra en EU-positiv politik. Det ser vi som något negativt. För oss är det en förlust, men det är inte en förlust som innebär att vi överger vårt EU-motstånd.
Kjell Pettersson
kjell@interntionalen.e

Se också: www.flamman.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.